.
Răuceşti | Judeţ: Neamţ | Punct: Munteni, Trofineşti | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Dacii liberi
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Neamţ
Localitate:
Răuceşti
Comuna:
Răuceşti
Punct:
Munteni, Trofineşti
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Alexianu Marius Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Dumitroaia Gheorghe Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Cod RAN:
Raport:

A."Munteni"; aşezare eneolitică de înălţime; cult. Cucuteni A-B. Săpături; 1986; . Cercetările, efectuate în continuarea celor din 1978-1979, au pus în evidenţă o consistentă depunere arheologică (locuinţe, vetre, gropi etc.), din care s-a recoltat o mare cantitate de materiale tipice acestei culturi. MemAntiq, 15-17, 1987, p.22-42.

B. "Trofineşti"; aşezare carpică; sec. II-III p.Chr.
Au fost c...ercetate, parţial, locuinţe şi gropi, din care s-a recoltat un variat material arheologic (ceramică autohtonă şi de import, unelte de fier ş.a.). Interesante sunt şi fragmentele ceramice din epoca bronzului (cult.Noua II). Descoperiri inedite.
Sondaj arheologic: 1986.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO