.
Nemţişor | Comuna: Vânători-Neamţ | Judeţ: Neamţ | Punct: Gura Secului, Branişte | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Neamţ
Localitate:
Nemţişor
Comuna:
Vânători-Neamţ
Punct:
Gura Secului, Branişte
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Mihăilescu-Bârliba Virgil responsabil Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cod RAN:
Raport:

A. "Gura Secului"; necropolă tumulară; sec. IV p.Chr. Au fost exploraţi tumulii 3-9, încheindu-se cercetarea necropolei. B. "Branişte"; necropolă tumulară; sec. IV p.Chr. Au fost exploraţi încă 9 tumuli: 27 (1983); 5, 21, 24 (1984); 3, 4, 6, 7, 23 (1992). Astfel, din cei 34 tumuli ai cimitirului au fost cercetaţi până în prezent 21. Cea mai mare parte a celor rămaşi încă neinvestigaţi în teren sunt dis...truşi de lucrările agricole.

Bibliografie:

V. Mihăilescu - Bîrliba, Dacia, NS, 24, 1980, p.181-207; idem, Ethinical Elements in "the Carpathian Tumuli Culture", în Archaelogica "Obiectivity" in Interpretation, I, The World Archaelogical Congress, Southampton, 1986, 15p. N. Miriţoiu, M. Şt. Udrescu, Dacia, NS, 24, 1980, p.209-220.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO