Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Reşca | Comuna: Dobrosloveni | Judeţ: Olt | Anul: 1983 - 1992

Anul   1983 - 1992
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Olt
Localitate   Reşca
Comuna   Dobrosloveni
Punct
Sector   
Toponim   Romula
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    126754.01
Raport Aşezări; neolitic; epoca bronzului; epoca romană, sec.II-III; sec.VI p.Chr.; ev mediu, sec.XIV-XV; necropolă; epocă romană, sec.II-III. Cercetări sistematice; 1983-1992;
Rezultatele cercetărilor de la obiectivele de epocă romană: 1) Centrul ceramic; s-au cercetat: a) un cuptor de ars ceramică cu pilon central; în lipitura pereţilor camerei de ardere s-a găsit o monedă la Marcus Aurelius; b) în strat: un tipar pentru medalioane cu figuri în relief, 4 monede - cea mai veche de la Hadrianus, cea mai nouă de la Severus Alexander. 2) Complexul de clădiri din stânga drumului Romula-Arcidava; s-au cercetat: a) o clădire cu mai multe camere şi două faze de existenţă; tehnica de construcţie: temelie din pietriş şi ziduri din cărămidă; s-au descoperit printre ruine fragmente de vase terra sigillata produse de ateliere din Gallia Centrală şi 6 monede - cea mai veche de la Hadrianus, cea mai nouă de la Severus Alexander; b) un complex de 4 cuptoare de ars ceramica; în două dintre ele s-au descoperit şarje de vase arse; în groapa de deşeuri s-au descoperit 40 de tipare pentru statuete şi medalioane cu figuri în relief, un tipar pentru capac de opaiţ cu figura zeului Sol, un tipar cu reprezentarea zeiţei Venus, fragmente de terra sigillata; c) un puţ care asigura apa olarilor, la cca.15 m de grupul de cuptoare; d) încă un grup de 3 cuptoare, la cca.35 m de grupul celor 4 cuptoare; două dintre ele erau cuplate în baterie având aceeaşi cameră de alimentare; în bateria de cuptoare s-au descoperit vase întregi de tipul celor cu 2 torţi, fragmente de statuete (s-au întregit 3 statuete care o înfăţişează pe zeiţa Venus); al treilea cuptor, distrus de o locuinţă de sec.VI p.Chr., conţinea vase întregi şi o monedă de la Filip Arabul. 3) Complexul de clădiri din dreapta drumului Romula-Arcidava; s-au cercetat: a) un complex de clădiri cu fundaţia de pietriş şi zid de cărămidă; b) o groapă de mari dimensiuni în care s-au descoperit: fragmente de terra sigillata din import, fragmente de amfore cu tituli picti şi o statuetă din bronz care înfăţişează un amoraş. 4) Zona de la nord de şanţul fortificaţiei atribuite lui Filip Arabul; s-au cercetat: a) clădiri a căror temelie a fost cercetată; b) un cuptor în afara clădirilor, în care s-au descoperit 7 monede - cea mai veche de la Antoninus Pius , cea mai nouă de la Severus Alexander; c) peste clădirile romane s-au descoperit 2 locuinţe medievale în care s-au găsit fragmente ceramice medievale şi 2 monede de argint de la Mircea cel Bătrân. 5) Atelier de cioplit piatra descoperit în zona necropolei; aici se confecţionau stele funerare şi sarcofagii; s-au descoperit: un fragment de stelă funerară cu inscripţie, deşeuri, 4 blocuri de piatră de mari dimensiuni (unele dintre ele aveau urme de prelucrare). 6) Necropola; s-au cercetat în total 39 de morminte: a) 32 morminte de incineraţie, din care 4 morminte de incineraţie în urnă, 3 morminte de incineraţie în groapă simplă, 12 morminte de incineraţie în groapă arsă ritual, 3 morminte în care arderea a fost făcută pe loc; b) 3 morminte de înhumaţie; c) 4 morminte care nu au putut fi determinate datorită deranjărilor suferite.
Materialele sunt depozitate la Muzeul din Caracal şi la Institutul de Cercetări Socio-Umane - Craiova.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie Gh. Popilian, RM, 6, 1969, 2, p.167 şi urm.; idem, Dacia, NS, 16, 1972, p.145 şi urm.; 20; 1976, p.225-250; idem, SCIVA, 24, 1973, p.230 şi urm.; idem, Arhivele Olteniei, SN, 3, 1984, p.46-54; 5, 1986, p.89-90; idem, Materiale (a XV-a sesiune, Braşov), Bucureşti, 1983, p.324 şi urm.; a XVI-a sesiune, Tulcea, 1980, p.254-256; a XVII-a sesiune Ploieşti, 1983, Bucureşti, 1993, p.231-235; idem, Continuitatea populaţiei autohtone confirmată la Romula (în sec.IV-VI p.Hr.), în Contribuţii istorice, filologice şi etnografice, Craiova, 1980; idem, Sur les lampes avec la marques d'ARMENIVS, în RECRF Acta, Zürich, 34, 1966, p.81-90.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu