.
Reşca | Comuna: Dobrosloveni | Judeţ: Olt | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Olt
Localitate:
Reşca
Comuna:
Dobrosloveni
Toponim:
Romula
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Negru Mircea Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti
Popilian Gheorghe Centrul de Științe Sociale din Craiova
Vasilescu Marin
Cod RAN:
Raport:

Aşezări; neolitic; epoca bronzului; epoca romană, sec.II-III; sec.VI p.Chr.; ev mediu, sec.XIV-XV; necropolă; epocă romană, sec.II-III. Cercetări sistematice; 1983-1992;
Rezultatele cercetărilor de la obiectivele de epocă romană: 1) Centrul ceramic; s-au cercetat: a) un cuptor de ars ceramică cu pilon central; în lipitura pereţilor camerei de ardere s-a găsit o monedă la Marcus Aurelius; b) în strat: un t...ipar pentru medalioane cu figuri în relief, 4 monede - cea mai veche de la Hadrianus, cea mai nouă de la Severus Alexander. 2) Complexul de clădiri din stânga drumului Romula-Arcidava; s-au cercetat: a) o clădire cu mai multe camere şi două faze de existenţă; tehnica de construcţie: temelie din pietriş şi ziduri din cărămidă; s-au descoperit printre ruine fragmente de vase terra sigillata produse de ateliere din Gallia Centrală şi 6 monede - cea mai veche de la Hadrianus, cea mai nouă de la Severus Alexander; b) un complex de 4 cuptoare de ars ceramica; în două dintre ele s-au descoperit şarje de vase arse; în groapa de deşeuri s-au descoperit 40 de tipare pentru statuete şi medalioane cu figuri în relief, un tipar pentru capac de opaiţ cu figura zeului Sol, un tipar cu reprezentarea zeiţei Venus, fragmente de terra sigillata; c) un puţ care asigura apa olarilor, la cca.15 m de grupul de cuptoare; d) încă un grup de 3 cuptoare, la cca.35 m de grupul celor 4 cuptoare; două dintre ele erau cuplate în baterie având aceeaşi cameră de alimentare; în bateria de cuptoare s-au descoperit vase întregi de tipul celor cu 2 torţi, fragmente de statuete (s-au întregit 3 statuete care o înfăţişează pe zeiţa Venus); al treilea cuptor, distrus de o locuinţă de sec.VI p.Chr., conţinea vase întregi şi o monedă de la Filip Arabul. 3) Complexul de clădiri din dreapta drumului Romula-Arcidava; s-au cercetat: a) un complex de clădiri cu fundaţia de pietriş şi zid de cărămidă; b) o groapă de mari dimensiuni în care s-au descoperit: fragmente de terra sigillata din import, fragmente de amfore cu tituli picti şi o statuetă din bronz care înfăţişează un amoraş. 4) Zona de la nord de şanţul fortificaţiei atribuite lui Filip Arabul; s-au cercetat: a) clădiri a căror temelie a fost cercetată; b) un cuptor în afara clădirilor, în care s-au descoperit 7 monede - cea mai veche de la Antoninus Pius , cea mai nouă de la Severus Alexander; c) peste clădirile romane s-au descoperit 2 locuinţe medievale în care s-au găsit fragmente ceramice medievale şi 2 monede de argint de la Mircea cel Bătrân. 5) Atelier de cioplit piatra descoperit în zona necropolei; aici se confecţionau stele funerare şi sarcofagii; s-au descoperit: un fragment de stelă funerară cu inscripţie, deşeuri, 4 blocuri de piatră de mari dimensiuni (unele dintre ele aveau urme de prelucrare). 6) Necropola; s-au cercetat în total 39 de morminte: a) 32 morminte de incineraţie, din care 4 morminte de incineraţie în urnă, 3 morminte de incineraţie în groapă simplă, 12 morminte de incineraţie în groapă arsă ritual, 3 morminte în care arderea a fost făcută pe loc; b) 3 morminte de înhumaţie; c) 4 morminte care nu au putut fi determinate datorită deranjărilor suferite.
Materialele sunt depozitate la Muzeul din Caracal şi la Institutul de Cercetări Socio-Umane - Craiova.

Bibliografie:

Gh. Popilian, RM, 6, 1969, 2, p.167 şi urm.; idem, Dacia, NS, 16, 1972, p.145 şi urm.; 20; 1976, p.225-250; idem, SCIVA, 24, 1973, p.230 şi urm.; idem, Arhivele Olteniei, SN, 3, 1984, p.46-54; 5, 1986, p.89-90; idem, Materiale (a XV-a sesiune, Braşov), Bucureşti, 1983, p.324 şi urm.; a XVI-a sesiune, Tulcea, 1980, p.254-256; a XVII-a sesiune Ploieşti, 1983, Bucureşti, 1993, p.231-235; idem, Continuitatea populaţiei autohtone confirmată la Romula (în sec.IV-VI p.Hr.), în Contribuţii istorice, filologice şi etnografice, Craiova, 1980; idem, Sur les lampes avec la marques d'ARMENIVS, în RECRF Acta, Zürich, 34, 1966, p.81-90.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO