.
Siret | Judeţ: Suceava | Punct: Biserica Sf. Ioan Botezătorul, Oraşul medieval | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Hallstatt;Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Monumente - Restaurare
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Biserică
Județ:
Suceava
Localitate:
Siret
Comuna:
Siret
Punct:
Biserica Sf. Ioan Botezătorul, Oraşul medieval
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Emandi Emil I. Muzeul Național al Bucovinei, Suceava
Matei Mircea D. Uiversitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Cod RAN:
Raport:

Biserică; oraş medieval. Cercetări sistematice şi sondaje; 1983-1989; A. "Biserica Sf. Ioan Botezătorul"; Săpăturile s-au efectuat în jurul bisericii, pe latura de S şi în interiorul monumentului. Scopul cercetării a fost acela de a descoperi urme ale primei biserici, ridicată de călugării predicatori înainte de 1384. În naosul bisericii actuale (construcţie care datează din sec.XVII, fiind parţial refăcută î...n sec.XVIII), s-au descoperit urme ale fundaţiei bisericii din sec.XIV - adică absida laterală de nord şi o parte a zidului nordic al naosului. În pronaosul bisericii actuale s-a descoperit un cavou de cărămidă, nederanjat, datând din sec.XVII, în care se afla scheletul (foarte macerat) şi numeroase piese de îmbrăcăminte, care aparţineau unei tinere în vârstă de cca.30 ani. B. "Oraşul medieval"; S-au efectuat sondaje în 4 sectoare distincte, cu scopul obţinerii de date, care să permită cunoaşterea procesului de extindere teritorială a oraşului, în sec. XIV-XVI. Rezultatele au confirmat existenţa unei zone locuită prioritar de o populaţie nelocală (mai ales purtătoare a ceramicii cenuşii ornamentată cu "brăduţ"). Zona respectivă este situată în jurul bisericii catolice a predicatorilor şi are o suprafaţă cu diametrul de cca.300 m. C. "Dealul Sasca"; aşezare, epoca fierului; aşezare şi necropolă, ev mediu, sec.XIII-XVII. Cercetări sistematice; 1992-1995; Victor Spinei, Constantin Asăvoaie. Au fost cercetate 24 locuinţe, 11 gropi, 2 cuptoare şi o fântână din evul mediu, o locuinţă din epoca fierului şi una din epoca modernă din cadrul aşezării şi 106 morminte din necropola din jurul Bisericii Sf. Treime. Materialele sunt depozitate la Institutul de Arheologie Iaşi.

Bibliografie:

V. Spinei, C. Asăvoaie, ArhMold, 16, 1993, p.215-227; S. Haimovici, C. Tarcan, G. Amaximoaie, ArhMold, 16, 1993, p.311-320.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO