Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate fortificată | Anul: 1983 - 1992

Anul   1983 - 1992
Epoca
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Isaccea
Comuna   or. Isaccea
Punct
Cetate fortificată
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    159696.03
Raport Locuirea extramuros a aşezării urbane fortificate; sec.X-XIII. Săpătură de salvare; 1990. S-au cercetat mai multe locuinţe din sec.XI, perioadă ce a cunoscut mai multe faze de distrugere, culminând cu încetarea locuirii la sf.secolului. Din această perioadă au fost cercetate mai multe cuptoare pentru prelucrat ceramica. În sec.XI zona a fost ocupată de o necropolă din care s-au cercetat 108 morminte de înhumaţie: în majoritatea cazurilor s-a constatat depunerea defuncţilor în groapă simplă, folosirea sicrielor fiind întâmplătoare. Mormintele sunt orientate V-E, cu mâinile împreunate pe bazin sau abdomen, dar semnalăm şi câteva cazuri când braţele sunt aduse spre omoplaţi. Ca situaţie rituală deosebită semnalăm existenţa unor schelete depuse în poziţie chircită sau la care unele părţi anatomice sunt îndepărtate intenţionat. Pe baza inventarului funerar - monede, brăţări de sticlă, inele, cercei - dar şi surprinderea unor morminte suprapuse, se poate aprecia că această necropolă a funcţionat o perioadă mai îndelungată în cursul sec.XII. În sec.XIII se reia locuirea, dar aceasta are un caracter sporadic: câteva locuinţe de suprafaţă şi un strat subţire cu materiale corespunzătoare (ceramica comună sau smălţuită, amfore, brăţări din pastă de sticlă, monede), constituie argumente insuficiente care să ne permită stabilirea unor deferenţieri cronologice mai clare. Materialele arheologice sunt depozitate la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale - Tulcea.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu