.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate fortificată | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
Cetate fortificată
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Ion Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Mănucu-Adameşteanu Gheorghe Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Topoleanu Florin George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Locuirea extramuros a aşezării urbane fortificate; sec.X-XIII. Săpătură de salvare; 1990. S-au cercetat mai multe locuinţe din sec.XI, perioadă ce a cunoscut mai multe faze de distrugere, culminând cu încetarea locuirii la sf.secolului. Din această perioadă au fost cercetate mai multe cuptoare pentru prelucrat ceramica. În sec.XI zona a fost ocupată de o necropolă din care s-au cercetat 108 morminte de înhumaţ...ie: în majoritatea cazurilor s-a constatat depunerea defuncţilor în groapă simplă, folosirea sicrielor fiind întâmplătoare. Mormintele sunt orientate V-E, cu mâinile împreunate pe bazin sau abdomen, dar semnalăm şi câteva cazuri când braţele sunt aduse spre omoplaţi. Ca situaţie rituală deosebită semnalăm existenţa unor schelete depuse în poziţie chircită sau la care unele părţi anatomice sunt îndepărtate intenţionat. Pe baza inventarului funerar - monede, brăţări de sticlă, inele, cercei - dar şi surprinderea unor morminte suprapuse, se poate aprecia că această necropolă a funcţionat o perioadă mai îndelungată în cursul sec.XII. În sec.XIII se reia locuirea, dar aceasta are un caracter sporadic: câteva locuinţe de suprafaţă şi un strat subţire cu materiale corespunzătoare (ceramica comună sau smălţuită, amfore, brăţări din pastă de sticlă, monede), constituie argumente insuficiente care să ne permită stabilirea unor deferenţieri cronologice mai clare. Materialele arheologice sunt depozitate la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale - Tulcea.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO