.
Garvăn | Comuna: Jijila | Judeţ: Tulcea | Punct: Bisericuţa | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Cetate;
Necropolă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Garvăn
Comuna:
Jijila
Punct:
Bisericuţa
Toponim:
Dinogetia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru Facultatea de Istorie, Universitatea București
Barnea Ion Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Cercetări de teren şi salvare, necropole V, sector D, intra şi extra muros, prin S3 şi casete.

Bibliografie:

Al. Barnea, Materiale, 17, 1992, p.217-222 unde şi bibl.anterioară; idem, SCIVA, 40, 1989, 3, p.301, nr.32; 41, 1990, 3-4, p.318, nr.13; 42, 1991, 3-4, p.258, nr.14; 43, 1992, 4, p.435, nr.16; 44, 1993, 4, p.399, nr.11 (A.B.).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO