.
Bătineşti | Comuna: Ţifeşti | Judeţ: Vrancea | Punct: Magazin sătesc, Igeşti, Vâlcică, Aguzi | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Monumente - Restaurare
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Vrancea
Localitate:
Bătineşti
Comuna:
Ţifeşti
Punct:
Magazin sătesc, Igeşti, Vâlcică, Aguzi
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Paragină Anton responsabil Muzeul Vrancei, Focşani
Cod RAN:
Raport:

Aşezare medievală; necropolă;sec.XIV-XVII.
Cercetări sistematice; 1981-1983 (Magazin sătesc, Igeşti); 1987-1989 (Vâlcică, Aguzi);
S-au cercetat 4 locuinţe de suprafaţă datând din sec.XIV-XVII. Materialele descoperite sunt: vase din ceramică cu roata, pahare din sticlă, cuţite din fier, lame de coasă, balamale, cuie, cârlig pentru lanţul de la car, potcoave, lulele din ceramică. Necropola cuprinde un... număr mare de morminte, cu un inventar bogat: vase din ceramică, obiecte de podoabă, resturi de la haine, obiecte din fier şi 40 de monede, care se înşiruie pe o perioadă mare de ani-cel mei vechi mormânt se datează cu o monedă de la Ferdinand I (1520-1564), iar cel mai recent cu o monedă din 1695.

Bibliografie:

A. Paragină, Vrancea, 5-7, 1987, p.343; 8-10, 1991, p.125; V. Bobi, Vrancea, 8-10, 1991, p.318.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO