.
Boloteşti | Judeţ: Vrancea | Punct: Movilele Vrancei | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Vrancea
Localitate:
Boloteşti
Comuna:
Boloteşti
Punct:
Movilele Vrancei
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bobi Victor Muzeul Vrancei, Focşani
Buzdugan Constantin Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie "Iulian Antonescu", Bacău
Paragină Anton Muzeul Vrancei, Focşani
Cod RAN:
Raport:

Aşezare; neolitic, cult. Boian-Bolintineanu; necropolă tumulară, Bronzul timpuriu şi mijlociu. Cercetări sistematice; 1983-1985; Au fost cercetate atât aşezarea neolitică, cât şi necropola tumulară. Rezultatele cercetărilor din necropola tumulară: a) T1 - conţinea 4 morminte din care numai 3 morminte aveau ca inventar vase lucrate cu mâna, de tip bol, precum şi vase borcan, toate aparţinând Bronzul...ui mijlociu; b) T2 - cercetările au scos la iveală peste 8 vase de tip borcan, de tip bol, toate aparţinând perioadei de tranziţie la epoca bronzului.

Bibliografie:

C. Buzdugan, V. Bobi, A. Paragină, CercetArhBuc, 8, 1986, p.27; V. Bobi, Vrancea, 8-10, 1991, p.318; C. Buzdugan, V. Bobi, N. Cernea, SCIVA, 38, 1987, 3, p.224.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO