.
Coroteni | Comuna: Slobozia Bradului | Judeţ: Vrancea | Punct: Cetăţuia | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Vrancea
Localitate:
Coroteni
Comuna:
Slobozia Bradului
Punct:
Cetăţuia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bobi Victor Muzeul Vrancei, Focşani
Paragină Anton Muzeul Vrancei, Focşani
Cod RAN:
Raport:

Aşezări; neolitic, cult.Boian; perioada de tranziţie la epoca bronzului; epoca bronzului, cult.Monteoru (fazele Ic4, II); necropole; cult.Monteoru, cult.Noua I. Cercetări sistematice şi de salvare; 1982-1983, 1984-1986, 1989; Neolitic, cult. Boian, fazele Bolintineanu şi Giuleşti: s-au cercetat locuinţe de suprafaţă din care s-au recoltat peste 40 de piese - unelte din silex, vârfuri de săgeţi din ...silex, dăltiţe din os, fragmente ceramice, figurine de lut. Epoca bronzului: a) cult.Monteoru. S-au cercetat locuinţe de suprafaţă dintre care se remarcă L1, L2, L19, L30. Materialul descoperit constă din vase din ceramică, figurine de lut, linguri din ceramică, fusaiole, unelte din os (dăltiţe, împungătoare), unelte din piatră şi silex (cuţite, dăltiţe, topoare). Materialul se datează în fazele IC4 şi II. b) cult.Noua. S-au cercetat morminte care conţineau vase askos, vase întregi, (ceşti, boluri, capace). Prin inventarul bogat se remarcă M26, M27, M29.

Bibliografie:

V. Bobi, Vrancea, 5-7, 1987, p.17, 321; 8-10, 1991, p.9, 17, 317, 341.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO