.
Focşani | Judeţ: Vrancea | Punct: Gologani, Movila Turcului, Şcoală economică | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Județ:
Vrancea
Localitate:
Focşani
Comuna:
Focşani
Punct:
Gologani, Movila Turcului, Şcoală economică
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Constantinescu Gheorghe
Paragină Anton Muzeul Vrancei, Focşani
Raport:

A. "Gologani"; necropolă medievală, sec.XVIII; săpătură de salvare; 1984, 1989; În morminte s-au descoperit: a) vase din ceramică, cu roata, de forma castroanelor, străchini, strecurători; b) cruciuliţe; c) monede din vremea sultanului Mustafa III (1757-1774). B. "Movila Turcului", cart.Mândreşti; cercetări; 1983; Anton Paragină, Victor Bobi. S-a descoperit un tezaur de podoabe din sec.XVII (mărgele din ...sticlă) şi un număr important de monede din bronz din sec.XIX. C. "Şcoala economică"; oraşul medieval; săpătură de salvare; 1984; Anton Paragină. S-a descoperit un depozit de vase ceramice medievale (mai ales străchini), dar şi un cuptor medieval cu inventar bogat. D."Şcoala generală nr.4"; oraşul medieval; sec.XVIII; săpătură de salvare; 1984; Anton Paragină. S-a cercetat o locuinţă în care s-au descoperit vase de tipul castroanelor, sfeşnice, căni, farfurii.

Bibliografie:

A. Paragină, Gh. Constantinescu, Vrancea, 8-10, 1991, p.168; V. Bobi, Vrancea, 8-10, 1991, p.319.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO