.
Pogoneşti | Comuna: Iveşti | Judeţ: Vaslui | Punct: Iveşti (La Beci, La Movilă) | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Monumente - Restaurare
Categorie:
Civil;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Județ:
Vaslui
Localitate:
Pogoneşti
Comuna:
Iveşti
Punct:
Iveşti (La Beci, La Movilă)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Mamalaucă Mircea Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
Cod RAN:
Raport:

A. "La Beci"; reşedinţă boierească; sec.XV-XVIII. Săpătură de salvare. În spaţiul cercetat au fost descoperite mai multe ziduri din piatră şi cărămidă, ziduri aparţinând probabil unei reşedinţe boiereşti. Cel mai important material arheologic descoperit este reprezentat de un număr considerabil de fragmente ceramice a căror datare s-ar întinde pe parcursul sec. XV-XVIII. Documentele medievale vin într-o oarecar...e măsură, în sprijinul nostru consemnând "la gura Tutovai" o curte boierească aparţinând unui oarecare Ivul. Curtea respectivă este amintită într-un document de sec.XVI din vremea lui Alexandru Lăpuşneanu.

B. "La Movilă"; necropolă; sec.IV p. Chr. Cercetări sistematice; 1990-1992; Necropola databilă în sec.IV p.Chr., este aşezată de-a lungul pârâului Tutova, pe malul stâng al acestuia. S-au descoperit 7 morminte de incineraţie şi 5 de înhumaţie, cercetate până la finele anului 1992. Inventarul nu este fosrte bogat, dar a fost în măsură să permită o datare destul de exactă. Menţionez că nu la prea mare distanţă de această necropolă au mai fost descoperite vestigii databile din perioada sec. IV p.Chr., deci zona este relativ bine reprezentată din acest punct de vedere. G. Coman, Statornicie, continuitate, 1980, p.164.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO