Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Pogoneşti | Comuna: Iveşti | Judeţ: Vaslui | Punct: Iveşti (La Beci, La Movilă) | Anul: 1983 - 1992

Anul   1983 - 1992
Epoca
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);
Monumente - Restaurare
Perioade
Categorie
Civil;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Vaslui
Localitate   Pogoneşti
Comuna   Iveşti
Punct
Iveşti (La Beci, La Movilă)
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    164570.01 164570.02
Raport A. "La Beci"; reşedinţă boierească; sec.XV-XVIII. Săpătură de salvare. În spaţiul cercetat au fost descoperite mai multe ziduri din piatră şi cărămidă, ziduri aparţinând probabil unei reşedinţe boiereşti. Cel mai important material arheologic descoperit este reprezentat de un număr considerabil de fragmente ceramice a căror datare s-ar întinde pe parcursul sec. XV-XVIII. Documentele medievale vin într-o oarecare măsură, în sprijinul nostru consemnând "la gura Tutovai" o curte boierească aparţinând unui oarecare Ivul. Curtea respectivă este amintită într-un document de sec.XVI din vremea lui Alexandru Lăpuşneanu.

B. "La Movilă"; necropolă; sec.IV p. Chr. Cercetări sistematice; 1990-1992; Necropola databilă în sec.IV p.Chr., este aşezată de-a lungul pârâului Tutova, pe malul stâng al acestuia. S-au descoperit 7 morminte de incineraţie şi 5 de înhumaţie, cercetate până la finele anului 1992. Inventarul nu este fosrte bogat, dar a fost în măsură să permită o datare destul de exactă. Menţionez că nu la prea mare distanţă de această necropolă au mai fost descoperite vestigii databile din perioada sec. IV p.Chr., deci zona este relativ bine reprezentată din acest punct de vedere. G. Coman, Statornicie, continuitate, 1980, p.164.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu