Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Poieneşti | Judeţ: Vaslui | Punct: Măgură (Dealul Teilor) | Anul: 1983 - 1992

Anul   1983 - 1992
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Latene;
Dacii liberi;
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Vaslui
Localitate   Poieneşti
Comuna   Poieneşti
Punct
Măgură (Dealul Teilor)
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Babeş Mircea Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cihodaru Constantin Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Miriţoiu Nicolae
Vulpe Radu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cod RAN    165345.01
Raport Aşezări; eneolitic, cult. Cucuteni A-B; cult. Noua; cult.Poieneşti-Vârteşcoi, 2/2sec.III p.Chr.; cult.Sântana de Mureş-Cerneahov, sec.IV p.Chr.; necropole; cult.getică timpurie, sec.V-IV a.Chr.; cult. Poieneşti-Lukasevka/bastarnă, sec. II-I a. Chr.; cult. Poieneşti-Vârteşcoi/carpică, 1/2sec.III p.Chr.; ev mediu, sec.XIV-XVI.
(Cercetări sistematice; 1936, Constantin Cihodaru; 1949, Radu Vulpe; 1979-1985, 1987-1992, 1994-1995; Mircea Babeş, N.Miriţoiu)
A. Situl "Măgura" este situat în marginea de SV a satului, pe un promontoriu al Dealului Teilor, avansat în lunca Racovei.
1. Aşezarea Cucuteni A-B (mil.IV a.Chr): complexe de ceramică şi chirpic pe nivel; gropi.
2. Aşezarea Noua (sec.XIV-XIII a.Chr.): complexe de ceramică, pietre arse, oase de animal, pe nivel.
3. Necropola getică (sec.V-IV a.Chr.): morminte de incineraţie în urne cu capac sau în gropi mari, rectangulare sau ovale.
4. Necropola Poieneşti-Lukasevka/bastarnă (sec.II-I a.Chr.): morminte de incineraţie în urne cu capac, foarte rar în gropi mici.
5. Necropola Poieneşti-Vârteşcoi/carpică (1/2sec.III p.Chr.): morminte de incineraţie în urne cu capac, foarte rar în gropi mici; morminte de înhumaţie exclusiv de copii mici (sugari, infans I-II).
6. Aşezarea Poieneşti-Vârteşcoi/carpică (2/2sec.III p.Chr.): locuinţe adâncite, complexe pe nivel, gropi menajere, gropi de par, cuptoare, vetre.
7. Aşezarea Sântana de Mureş-Cerneahov (sec.IV p.Chr.):locuinţe adâncite, locuinţe pe nivel, complexe pe nivel, gropi menajere, gropi de par, cuptoare, vetre. 8. Necropola medievală (sec.XIV-XVI): morminte de înhumaţie.

B. Situl Poieneşti B este situat pe panta de E a Dealului Teilor, la cca.150m de "Măgura".
1.Necropolă Sântana de Mureş-Cerneahov (sec.IV p.Chr.): morminte de incineraţie şi de înhumaţie, în cea mai mare parte profanate din vechime. Necropola corespunde aşezării acestei culturi de pe "Măgura". Între anii 1983-1992 s-au cercetat: 35 suprafeţe (s.45-79) = cca.3800 m2; 692 complexe; 1865 obiecte şi loturi.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie M. Babeş, N. Miriţoiu, M. Istrate, Gh. Coman, ActaMM, 2, 1980, p.35-44; M. Babeş, DRDIA, Bucureşti (ASSP), 1983, p.3-16; idem, Die Poieneşti-Lukasevka-Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt, Bonn, 1993, p.208-214 şi passim; fig.11, 14, 17, 30, 32-35; pl.32-38, 53/3-4, 56.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu