Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Poieneşti | Judeţ: Vaslui | Punct: Măgură (Dealul Teilor) | Anul: 1983 - 1992

Anul   1983 - 1992
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Latene;
Dacii liberi;
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Vaslui
Localitate   Poieneşti
Comuna   Poieneşti
Punct
Măgură (Dealul Teilor)
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    165345.01
Raport Aşezări; eneolitic, cult. Cucuteni A-B; cult. Noua; cult.Poieneşti-Vârteşcoi, 2/2sec.III p.Chr.; cult.Sântana de Mureş-Cerneahov, sec.IV p.Chr.; necropole; cult.getică timpurie, sec.V-IV a.Chr.; cult. Poieneşti-Lukasevka/bastarnă, sec. II-I a. Chr.; cult. Poieneşti-Vârteşcoi/carpică, 1/2sec.III p.Chr.; ev mediu, sec.XIV-XVI.
(Cercetări sistematice; 1936, Constantin Cihodaru; 1949, Radu Vulpe; 1979-1985, 1987-1992, 1994-1995; Mircea Babeş, N.Miriţoiu)
A. Situl "Măgura" este situat în marginea de SV a satului, pe un promontoriu al Dealului Teilor, avansat în lunca Racovei.
1. Aşezarea Cucuteni A-B (mil.IV a.Chr): complexe de ceramică şi chirpic pe nivel; gropi.
2. Aşezarea Noua (sec.XIV-XIII a.Chr.): complexe de ceramică, pietre arse, oase de animal, pe nivel.
3. Necropola getică (sec.V-IV a.Chr.): morminte de incineraţie în urne cu capac sau în gropi mari, rectangulare sau ovale.
4. Necropola Poieneşti-Lukasevka/bastarnă (sec.II-I a.Chr.): morminte de incineraţie în urne cu capac, foarte rar în gropi mici.
5. Necropola Poieneşti-Vârteşcoi/carpică (1/2sec.III p.Chr.): morminte de incineraţie în urne cu capac, foarte rar în gropi mici; morminte de înhumaţie exclusiv de copii mici (sugari, infans I-II).
6. Aşezarea Poieneşti-Vârteşcoi/carpică (2/2sec.III p.Chr.): locuinţe adâncite, complexe pe nivel, gropi menajere, gropi de par, cuptoare, vetre.
7. Aşezarea Sântana de Mureş-Cerneahov (sec.IV p.Chr.):locuinţe adâncite, locuinţe pe nivel, complexe pe nivel, gropi menajere, gropi de par, cuptoare, vetre. 8. Necropola medievală (sec.XIV-XVI): morminte de înhumaţie.

B. Situl Poieneşti B este situat pe panta de E a Dealului Teilor, la cca.150m de "Măgura".
1.Necropolă Sântana de Mureş-Cerneahov (sec.IV p.Chr.): morminte de incineraţie şi de înhumaţie, în cea mai mare parte profanate din vechime. Necropola corespunde aşezării acestei culturi de pe "Măgura". Între anii 1983-1992 s-au cercetat: 35 suprafeţe (s.45-79) = cca.3800 m2; 692 complexe; 1865 obiecte şi loturi.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie M. Babeş, N. Miriţoiu, M. Istrate, Gh. Coman, ActaMM, 2, 1980, p.35-44; M. Babeş, DRDIA, Bucureşti (ASSP), 1983, p.3-16; idem, Die Poieneşti-Lukasevka-Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt, Bonn, 1993, p.208-214 şi passim; fig.11, 14, 17, 30, 32-35; pl.32-38, 53/3-4, 56.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu