Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Bălăceanca | Comuna: Cernica | Judeţ: Ilfov | Punct: Ecluză | Anul: 1983 - 1992

Anul   1983 - 1992
Epoca
Latene;
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Ilfov
Localitate   Bălăceanca
Comuna   Cernica
Punct
Ecluză
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    101760.03
Raport Aşezări rurale nefortificate; geto-daci; sec.VI; ev mediu timpuriu, sec.X; sec.XVIII-XIX. Supravegherea excavaţiilor şantierului I.A.C.R.D., 1988-1990; săpătură de salvare; 1990-1994;
Statistic, rezultatele obţinute în perioada 1988-1992 sunt următoarele: Aşezarea geto-dacică are două niveluri de locuire: primul din sec.IV-III a.Chr. şi al doilea din sec.II-I a.Chr. În ambele niveluri s-au descoperit 41 de complexe închise: 9 bordeie, 6 locuinţe de suprafaţă, 25 gropi menajere, un cuptor. Aşezarea din sec.VI-VII: 32 de complexe închise - 22 locuinţe parţial adâncite în pământ, 2 bordeie, o locuinţă de suprafaţă, 7 gropi menajere. Aşezarea din sec.X p.Chr: 3 bordeie, un cuptor în aer liber, 2 gropi menajere. Aşezarea din sec.XVIII-XIX: un bordei, un cuptor, 4 gropi menajere. Materiale inedite. Materialele sunt depozitate la M.I.A.M.B.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu