.
Aiud | Judeţ: Alba | Punct: Cetăţuia | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Hallstatt;Dacii liberi
Perioade:
Neolitic;
Epoca bronzului timpuriu;
Hallstatt
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Tell
Județ:
Alba
Localitate:
Aiud
Comuna:
Aiud
Punct:
Cetăţuia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciugudean Horia Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Dragotă Aurel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Gligor Adrian Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Campania din anul 2000 nu a putut continua secţiunea magistrală (S. I) începută în anul precedent şi orientată pe axul lung al movilei, datorită culturilor de porumb care o acopereau. În consecinţă, au fost executate două secţiuni de control şi o suprafaţă spre capătul vestic al movilei, la marginea fostei cariere de balast.
S. I / 2000 a avut dimensiunile de 12 x 2m, stratigrafia sa verticală fiind relat...iv simplă. Sub nivelul de sol arabil, de cca. 0,25 - 0,3 m grosime, urmează un strat de culoare cenuşiu-negricioasă, bogat în resturi ceramice, situat între cca. -0,30 / -0,65 m, după care apare solul virgin, reprezentat de o depunere argiloasă. Dacă în stratul arabil, răvăşit de plug, au apărut materiale arheologice amestecate (Hallstatt, Coţofeni), în stratul de culoare cenuşiu-negricioasă au apărut aproape în exclusivitate materiale aparţinând culturii Basarabi, care în câteva cazuri se grupau în complexe de locuire, evidenţiate în general la baza stratului de cultură. Un asemenea complex (C 3), constând din fragmente ceramice, oase de animale şi pietre de râu, a fost parţial dezvelit la adâncimea de -0,64 m, între metri 1,90 - 2,60.
Majoritatea ceramicii este neornamentată, decorul care apare pe buza câtorva străchini constând din caneluri oblice. Vasele cu lustru metalic sunt şi ele rare, suprafaţa ceramicii fiind de obicei doar îngrijit netezită. Din stratul de cultură provine şi o rondelă de os, decorată pe una din suprafeţe cu cerculeţe.
S. II / 2000 a fost amplasată perpendicular pe mijlocul lui S. I / 2000, fiind segmentată în două sectoare: S. II şi S. II bis. Stratigrafia este asemănătoare cu cea a secţiunii precedente, cu remarca prezenţei mai consistente a materialelor Coţofeni, acestei culturi aparţinându-i şi o groapă bine marcată în profilul de NE, între m. 0,40 - 1,6 şi care se adâncea până la adâncimea de -0,75 m de la nivelul actual al solului. După materialul ceramic recoltat în cuprinsul gropii, aceasta aparţine fazei a II-a a culturii. În S. II bis a fost surprins un complex Basarabi (L 1) între metri 1,7 şi 3,4, care a fost dezvelit în întregime, prin deschiderea unei casete în peretele de NE. Complexul s-a dovedit a fi un semibordei, a cărui groapă avea o adâncime de -0,6 m, măsurată de la buză, în cuprinsul său fiind aflate numeroase fragmente ceramice, oase de animale, bucăţi de chirpic. Ceramica descoperită aparţine atât categoriei de uz comun, cât şi celei fine, puternic lustruite şi decorate prin imprimare sau incizare.
S. III / 2000 a constat în dezvelirea unei suprafeţe de 3 x 4 m, pe un ic rămas nedistrus de carieră, aici fiind descoperită o groapă (C 2) aparţinând perioadei timpurii a epocii bronzului, din care provin câteva vase cu profilul întregibil, în special castroane cu buza evazată, unele prevăzute cu "manşete". Un ornament inedit îl reprezintă un şir de proeminenţe mari, conice, aplicate sub buza unui recipient, amintind de motivistica glinoidă. Tot în S. III au apărut şi câteva fragmente ceramice neolitice, care semnalează prezenţa unei locuiri din această epocă pe "Cetăţuie", până în prezent neputând fi însă surprinse complexe in situ.
Campania din anul 2000, deşi nu s-a extins pe o suprafaţă prea întinsă, a avut câteva rezultate importante, cum ar fi diferenţierea a două etape de locuire Basarabi, una aparţinând fazei clasice (L 1 / S. II bis), cealaltă unei faze mai târzii (C 3 / S. I), surprinse pentru prima dată în aşezarea de a Aiud - "Cetăţuie". De asemenea se remarcă materialele aparţinând bronzului timpuriu, care prezintă numeroase elemente inedite în raport cu ceea ce se cunoştea până în prezent referitor la această perioadă pe valea Mureşului.
Pentru campania anului 2001 ne propunem să reluăm secţiunea magistrală din centrul aşezării, pentru a putea avea o imagine de ansamblu asupra duratei şi intensităţii de locuire a aşezării de la Aiud - "Cetăţuie"

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO