.
Limba | Comuna: Ciugud | Judeţ: Alba | Punct: Bordane | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Hallstatt
Perioade:
Neolitic;
Hallstatt
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Alba
Localitate:
Limba
Comuna:
Ciugud
Punct:
Bordane
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Breazu Marius Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Ciută Marius Mihai Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Daisa Beatrice Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Florescu Cristian Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Mazăre Paula Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Paul Iuliu responsabil Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Desfăşurată în perioada 23 august - 16 septembrie 1999, cea de a patra campanie de cercetări arheologice la la Limba-"Bordane" a avut un caracter deosebit, date fiind atât condiţiile deosebite de desfăşurare a săpăturilor cât şi obiectivele urmărite.
Ca urmare a fondurilor limitate alocate, în acest an s-a procedat la executarea unei secţiuni-casete de mici dimensiuni, având ca scop verificarea situaţiei... stratigrafice obţinute în campania precedentă (în S X/1998) precum şi dezvelirea integrală a unor complexe (L2/1998 şi L3/1998) surprinse în zona profilului nordic al secţiunii amintite. Totodată s-a deschis, o secţiune (SXII/1999 = 6x3m), la nord de SX/1998, paralelă cu jumătatea estică a acesteia, orientată est-vest, lăsându-se un martor stratigrafic de 30 cm între cele două secţiuni (fig. 1).
Stratigrafia.
Profilele obţinute au confirmat interpretarea stratigrafică realizată în anul precedent, aceasta prezentându-se astfel :
- 0 - 0,30m, strat vegetal arat, de culoare cenuşie-închisă, sfărâmicios (întors de plug), cuprinzând un bogat material arheologic ce aparţin culturii Vinèa (fazele clasice) alături de fragmente ceramice hallstattiene;
- 0,30 - 0,70m (0,80m), strat de culoare neagră-închisă (când se usucă bine capătă o culoare cenuşie deschisă), omogen, conţinând materiale arheologice aparţinând etapelor dezvoltate ale culturii Vinèa (B);
- 0,80 - 1,10m, strat de culoare cenuşie, afânat, sfărâmicios (când se usucă devine cenuşiu-alb), conţinând bogate materiale arheologice aparţinând fazei (sau fazelor) timpurii ale culturii Vinèa (A2-A3);
- 1,10-1,30m (1,50m), strat ce corespunde locuinţei Vinèa timpurie (descoperită anul trecut şi surprinsă în campania actuală (SXII) pe o suprafaţă de 3x3m, devenită astfel: L2/1998-1999), de culoare cenuşie albă, caracterizată prin prezenţa a numeroase pietre, fragmente ceramice, oase de animale, urme de cenuşă (albe) şi arsură şi de fragmente de vatră (chirpic?). De semnalat faptul că locuinţa vinèiană "cade" dinspre vest către est, probabil urmând configuraţia dată a terenului din preistorie;
- 1,30 - 1.60m (1,80m), strat de culoare galben-închisă, brună cu nuanţe kaki, conţinând materiale ceramice şi osteologice aparţinând culturii Starèevo-Criş, mai precis unei faze evoluate a acestei culturi (IIIB);
- 1,40 - 1,60m (1,80m), strat de culoare galbenă mai închisă, corespunzând locuinţei de suprafaţă Starèevo-Criş, surprinsă şi în campania precedentă (L3/1998), mai precis zona periferică a acesteia, constând din fragmente ceramice, osteologice şi pietre, însă nu atât de numeroase ca în cazul celei vin?iene. Locuinţa evoluează de la est spre vest ("curge"), similar cu situaţia surprinsă în anul precedent;
- 1,60 - 2,10,m (2,20m), strat galben mai deschis, corespunzând unor adâncituri anterioare locuinţei de suprafaţă Starèevo-Criş, caracterizat prin prezenţa unor materiale ceramice antrenate din locuinţă dar şi a unor materiale mai timpurii (în campania anterioară în acest strat au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând culturii Precriş).
- 2,20m, strat steril arheologic, de culoare galbenă deschisă, nisipos (loessoid).
*
Situaţia stratigrafică surprinsă, deosebit de clară, verificată şi confirmată şi de situaţiile obţinute în campaniile precedente, face ca zona de sit desemnată cu toponimicul "Bordane" şi notată (în ridicarea topografică) cu simbolul "T", să nu mai prezinte nici o neclaritate în ceea ce priveşte evoluţia, pe verticală, a locuirilor preistorice de aici, inclusiv în ceea ce priveşte evoluţia şi specificul configuraţiei terenului în perioadele preistorice.
În ceea ce priveşte situaţia în plan a complexelor surprinse în SXII/1999 aceasta se prezintă astfel.
Imediat după îndepărtarea stratului arabil, la adâncimea de 0,60m, în zona centrală a secţiunii, s-a conturat groapa unui bordei (semibordei) hallstattian (B1/1999), orientat vest - nord-vest - est - sud-est, de formă relativ dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite şi prezentând o alveolare (probabil ieşirea) spre est.
Toate aceste caracteristici sprijină ipoteza deja enunţată şi verificată şi prin urmărirea stratigrafiei şi a evoluţiei sterilului arheologic, conform căreia în acest perimetru terenul "cădea" dinspre nord-vest către sud-est. Materialele conţinute, în special ceramică (tipică, neagră cu decor canelat şi roşie în interior; forme de vase cu toarte, etc) şi oase, destul de puţine, pledează pentru încadrarea complexului într-o fază timpurie a epocii hallstattiene.
După interpretarea stratigrafică putem afirma că, cel puţin în sectorul de sit Bordane nu există un nivel distinct aparţinând epocii Hallstatt, acesta fiind, probabil, distrus (nivelat) de lucrările agricole intensive.
La adâncimea de 1,15m (în zona de nord) şi 1,40 (în apropierea profilului sudic) s-a profilat locuinţa de suprafaţă Vinèa timpurie (L2/1998-1999), în jumătatea vestică a secţiunii (carourile 1-2-7-8), care se prezenta sub forma unei mari aglomerări de materiale ceramice, osteologice, pietre, cenuşă albă lutuită, fragmente de vatră, etc. Locuinţa, ale cărei limite sudice au fost surprinse în campania precedentă (în zona nordică a SX/1998) se continuă sub profilele de nord şi de vest, doar limita ei estică fiind surprinsă. Aceasta dovedeşte faptul că avem de a face cu un tip de locuinţă de dimensiuni relativ mari, cu o suprastructură destul de fragilă, construită probabil din lemn, fără lutuială (chirpic). Locuinţa a furnizat un material ceramic deosebit de bogat şi interesant (tipuri de vase, forme, ornamente şi tehnici de decor tipice pentru această fază a neoliticului dezvoltat), plastică antropomorfă (5 idoli fragmentari), utilaj litic cioplit (silex, obsidian), oase aparţinând unor specii de amimale de talie mare, scoici, etc.
Reamintim faptul că locuinţa "cade" dinspre nord-vest spre sud-est, respectând configuraţia terenului.
La adâncimea de 1,10m în colţul nord-estic al secţiunii (carourile 4 şi, parţial, 3) s-a conturat, parţial, groapa unui bordei vincian timpuriu (B2/1999), căpăcuit de nivelul locuinţei de suprafaţă. Materialul ceramic, relativ sărac, confirmă apartenenţa acestui complex la fazele timpurii ale complexului cultural Vinèa (Vinèa A2?). Porţiunea surprinsă este posibil să fie ieşirea din bordei, fiind surprinsă şi o treaptă intermediară (1,35m) între fundul acestuia (1,70m) şi nivelul de conturare.
La adâncimea de 1,40m în zona profilului sudic au fost sesizate mai multe materiale ceramice şi de altă natură, corespunzând nivelului locuinţei Starèevo-Criş surprinsă în campania precedentă (L3/1998), la o adâncime similară, fără însă a se contura o aglomeraţie distinctă de materiale care să contureze de facto această locuinţă. Nivelul corespondent ei a furnizat o serie de materiale deosebit de interesante: ceramică pictată policromă, picioare de altare cu proeminenţe, un cârlig de pescuit de mari dimensiuni, vase bitronconice cu lippenrand, întregibile.
La adâncimea de 1,90m, direct în sterilul galben loessoid s-a conturat la răzuire, în caroul 1, o groapă (B3/1999) ce provenea din nivelul de sub locuinţa Criş, conţinând materiale ceramice aparţinând fazei dezvoltate a acestei culturi.
*
O altă latură importantă şi inedită în acelaşi timp în cadrul cercetărilor arheologice de la Limba (şi nu numai din acest sit ) a fost aceea a aplicării unor metode şi tehnici moderne - unele chiar de ultimă oră (!) - de cercetare şi prospectare a siturilor precum şi de prelucrare a materialelor arheologice obţinute în urma săpăturii.
Astfel, în colaborare cu Institutul de Paleobotanică, Palinologie şi Dendrocronologie de la Köln (Hochheim - Germania), din straturile culturale şi din complexele descoperite în acest an au fost prelevate probe de pământ (5 probe a 40 l/pământ), care au fost procesate în instalaţia de flotare, seminţele carbonizate şi resturile paleobotanice obţinute urmând a fi analizate de către specialista Dipl. Barbara Bach, în vederea realizării unei diagrame regionale a evoluţiei vegeţaţiei şi, pe această bază, de reconstituire a paleomediului Văii Mijlocii a Mureşului în epoca neolitică.
Tot pe această linie, în colaborare cu specialişti de la Laboratoarele Clark (MoLAS) de la British Museum din Londra, au fost realizate, în mai multe rânduri, şi cu diferite aparate şi instalaţii speciale, prospecţii geofizice în sectorul de sit Bordane. Astfel, dr. Bill McCann, a folosit pentru prima dată un prototip de magnetometru, special adaptat pentru situri cu stratigrafii complexe, în prospectarea zonei secţiunii XII/1999 precum şi a altor două carouri de 10x10 m. aflate în imediata apropiere a secţiunii. În operaţiile realizate au fost implicaţi şi studenţi de la universitatea albaiuliană, aceştia deprinzând relativ rapid lucrul cu aparatele dar şi cu computerul adiacent care procesa rezultatele. Deasemenea au fost realizate prospecţii cu ajutorul metodei rezistivităţii electrice a solului (aparatul "Geopulse 300"). Şi în operaţiunile realizate în cadrul acestei metode de prospectare fiind implicaţi şi studenţi.
Rezultatele preliminare obţinute cu ajutorul magnetometrului, cunoscute ca urmare a afişării lor pe ecranul calculatorului, au fost pe deplin confirmate, metoda şi aparatul folosit dovedindu-se a fi adecvate acestui tip de sit. Pe viitor colaborarea pe această linie se va dezvolta şi extinde, într-o primă fază urmărindu-se publicarea rezultatelor preliminare obţinute, în urma confruntării acestora cu situaţiile, şi contextele arheologice apărute în săpături.
Tot în cadrul aplicării metodelor moderne s-a înscris operaţia realizată de specialişti germani şi englezi care au prelevat eşantioane din fragmentele arse ale vetrei din L2/1998-1999, în vederea realizării unor datări pe baza arheomagnetismului remanent.
Rezultatele campaniei din anul curent s-au dovedit a fi pe cât de inedite pe atât de importante, urmând ca în anii ce urmează să se extindă aria cercetărilor, atât în ceea ce priveşte răspândirea în spaţiu a locuirilor preistorice din situl de la Limba, cât şi în ceea ce priveşte aprofunderea şi aplicarea metodelor, mijloacelor şi tehnicilor moderne în cadrul cercetării arheologice.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO