.
Şeuşa | Comuna: Ciugud | Judeţ: Alba | Punct: La cărarea morii | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Latene;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Neolitic;
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului;
La Tène
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Alba
Localitate:
Şeuşa
Comuna:
Ciugud
Punct:
La cărarea morii
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciută Marius Mihai Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Desfăşurate în perioada 7- 16 august 1999, sondajele din cea de a patra campanie consecutivă, din situl de la Şeuşa - La cărarea morii au avut un caracter mai restrâns, principalul scop al acestora fiind acela al verificării evoluţiei stratigrafice în diferite puncte ale sitului, urmat de acela al pregătirii/preparării unui profil stratigrafic, cât mai complet, în vederea prelevării unor eşantioane de pământ pe...ntru analize paleobotanice şi palinologice. S-a recurs la realizarea unei taluzări pe un intrând de 1,5-2m, în capătul nordic al tronsonului "T III" din întinderea sitului, taluzare având lungimea de 8m (CIV/1999) . Rezultatele stratigrafice obţinute, completate de analiza materialelor arheologice conţinute de straturile de cultură, au confirmat pe deplin evoluţiile pe verticală surprinse în anii (campaniile) anteriori, situl de la Şeuşa atestând o locuire neîntreruptă din epoca neolitică (Precriş, Starèevo-Criş), epoca bronzului (Wietenberg) şi până în epocile clasice ( La Tene, dacică clasică, romană) şi chiar medievale după cum urmează: - 0 - 0,30 m: strat vegetal, de culoare neagră-brună, cu aspect măzăros-sfărâmicios, care conţine materiale arheologice aparţinând epocii romane (tegulae, ceramică, obiecte metalice, etc) şi epocilor post romane şi chiar mediavale (ceramică, obiecte metalice, etc); - 0,30-0,80 m: strat cenuşiu sfărâmicios cu frecvente lentile de pietriş şi arsură aparţinând epocii romane (probabil o villa rustica); - 0,80 - 1 (1,10) m: Strat cenuşiu deschis, prăfos, cu frecvente gropi în formă de clopot ce străpung straturile inferioare de cultură, aparţinând epocii dacice clasice; - 1,10 - 1,30 m: strat cenuşiu închis, compact, aparţinând epocii Latene mijlocii, cu materiale arheologice de factură celtică; - 1,30 - 1,80 m: strat brun închis, cu aspect măzăros ce conţine, sporadic, materiale ceramice aparţinând epocii bronzului (Wietenberg IV); - 1,80 - 2,00: strat negru-brun, compact, dur, ce conţine materiale ceramice (puţine) aparţinând culturii Starèevo-Criş (IIB); - 2,00 - 2,10m: strat negru, deosebit de tare, compact, cu pietriş în compoziţie, care conţine foarte puţine fragmente ceramice încadrate în primele fazel ale neoliticului timpuriu. Sub acest strat se află sterilul arheologic, galben-cenuşiu cu mult pietriş în compoziţie; La încheierea săpăturii, s-a realizat, sub directa supraveghere a dipl. Barbara Zach de la Institutul de Paleobotanică, Palinologie şi Dendrocronologie din Köln - Institut cu care Universitatea are un protocol de colaborare -, prelevarea de probe (eşantioane) de pământ, separat din fiecare strat de cultură şi complex surprins (12 probe a minim 40 litrii), în vederea analizării resturilor botanice, a reconstituirii vegetaţiei şi, implicit, a paleomediului din Valea Mijlocie a Mureşului în pre- şi protoistorie. În anii viitori, în măsura posibilităţilor financiare, se va urmări dezvelirea unor suprafeţe de dimensiuni mai mari, scopul acestora fiind acela de a surprinde cât mai multe complexe de locuire, în condiţiile în care, la ora actuală pe aproape întreaga suprafaţă a sitului stratigrafia este, în linii mari, cunoscută.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO