.
Ardeu | Comuna: Balşa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Cetăţuie (Cetăţeaua) | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Latene;Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului;
Epoca bronzului timpuriu;
La Tène
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Ardeu
Comuna:
Balşa
Punct:
Cetăţuie (Cetăţeaua)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Căstăian Mihai Cristian Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Herţa Călin Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Pescaru Adriana Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Cod RAN:
Raport:

Săpătură de salvare urmare a distrugerilor provocate de către cariera de piatră de la Ardeu, în punctul numit " Cetăţeaua", unde la baza dealului au fost recoltate în urma realizării unui profil stratigrafic în ruptura drumului de acces la carieră, materiale arheologice, ceramică aparţinând epocii bronzului şi celei de a doua vârste a fierului, fiind identificată o locuinţă dacică, cu vatră de foc, precum şi do...uă gropi de provizii dezafectate. Pe platoul dealului a fost investigat un zid de piatră locală legată cu mortar aparţinând probabil unei fortificaţii medievale iar nivelele inferioare ceramică aparţinând culturii Coţofeni.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO