.
Mitoc | Judeţ: Botoşani | Punct: Malu Galben | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic
Perioade:
Paleolitic
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Botoşani
Localitate:
Mitoc
Comuna:
Mitoc
Punct:
Malu Galben
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Chirica Vasile
Cod RAN:
Raport:

Continuarea cercetărilor arheologice în marea staţiune paleolitică de la Mitoc-Malu Galben (jud. Botoşani), s-a impus cu necesitate datorită bogăţiei materialelor şi informaţiilor arheologice identificate în campaniile anilor precedenţi.
Staţiunea conţine resturi de locuire aparţinând celor două mari perioade-culturi ale paleoliticului superior: Aurignacianul şi Gravettianul. Cercetările din 1999 au avut d...rept scop identificarea unui posibil nivel de locuire aurignaciană, mai vechi decât acelea descoperite până în prezent. De asemenea, se impunea descoperirea unor noi vetre de foc, aparţinând nivelelor aurignaciene. În anii trecuţi, în perimetrul inferior al staţiunii, s-au descoperit numeroase vetre şi ateliere de cioplire a silexului, cu un bogat inventar litic. Cărbunii recoltaţi din vetre au permis stabilirea vârstei celor mai vechi resturi de locuire aurignaciană, la 32.000 ani B. P.. Totuşi, prin cercetări pluridisciplinare s-a ajuns la concluzia că acestea ar putea fi datate la nivelul oscilaţiei climatice Hengelo, deci la aproximativ 38.000 ani B. P.. Este, deci, necesară continuarea investigaţiilor de teren pentru încercarea de punere de acord a acestor elemente deosebit de importante în ceea ce priveşte cronologia începuturilor paleoliticului superior pe teritoriul României.
Nivelele de locuire gravettiană au oferit un bogat material arheologic. Încă neelucidată rămâne problema celui de-al V-lea nivel gravettian, cel mai recent, care ar putea fi datat după Maximum Valdeni (după stadiul glaciar W3), deci la începutul postglaciarului.
Cercetările efectuate în campania anului 1999, în perimetrul locuirilor aurignaciene şi gravettiene au oferit noi dovezi de locuire umană, reprezentate prin resturi faunistice, materiale litice, o vatră şi un atelier de cioplire.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO