.
Lupu | Comuna: Cergău | Judeţ: Alba | Punct: Cimitirul nou | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Latene
Perioade:
La Tène
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Alba
Localitate:
Lupu
Comuna:
Cergău
Punct:
Cimitirul nou
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bodó Cristina
Gheorghiu Gabriela
Glodariu Ioan
Moga Vasile
Suciu Liliana
Cod RAN:
Raport:

Datorită culturilor agricole existente, dar şi a fondurilor reduse pe care le-am avut la dispoziţie, a fost trasată doar o secţiune de 2 x 10 m paralelă, spre vest, cu celelalte două din anul precedent.
Această secţiune a surprins din nou cele două nivele de locuire dacice deja cunoscute din cercetările anterioare.
În primul nivel, în dreptul metrului 1, la o adâncime de 1,65 m s-a d...escoperit o platformă ce nu este perfect orizontală şi este perforată neglijent. Aceste perforaţii ar indica un cuptor de ars vase ceramice, dar faptul că partea lui superioară este mai puternic arsă decât cea inferioară ne determină să prezentăm această ipoteză cu rezervele de rigoare până la finalizarea cercetării acestui complex. Deocamdată nu au fost descoperite nici urmele unui suport ce ar fi trebuit să susţină placa; există totuşi posibilitatea ca el să fie descoperit, deoarece platforma continuă şi în afara secţiunii trasată anul acesta. Fragmentele ceramice găsite pe suprafaţa platformei se datează în sec. III a. Chr.
Pentru al doilea nivel de locuire semnalăm prezenţa unui semibordei, între metrii 7 – 10 (în profilul de est al secţiunii), ce conţine fragmente ceramice databile în perioada cuprinsă între sec. I a. Chr. şi sec. I p. Chr.
În afara fragmentelor ceramice au fost descoperite oase de la porcine, precum şi doi colţi de mistreţ

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO