.
Bucureşti | Punct: Cartier Militari, Câmpul Boja | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Epoca bronzului;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca post-romană;
Epoca migraţiilor;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti
Comuna:
mun. Bucureşti
Punct:
Cartier Militari, Câmpul Boja
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Negru Mircea
Cod RAN:
Raport:

În campania arheologică din anul 1999 au fost trasate un număr de 24 de secţiuni cu o suprafaţă totală de 260 mp.
În partea de vest a platoului au fost trasate secţiunile S 24 - S 33. Obiectivul acestor secţiuni a fost investigarea suprafeţei din apropierea fostei râpe, unde au fost trasate primele casete în anul 1958.
Secţiunile S 34 - S 37/1999 au fost practicate în partea de nord a platoului şi ...au avut ca obiectiv surprinderea secţiunilor din anii 1978-1985, în vederea efectuării unei ridicări topografice a întregului sit arheologic şi al suprafeţelor cercetate în cele 14 camapanii arheologice dintre anii 1958-1999.
1. Stratigrafia
În partea de vest a platoului stratigrafia este identică celei din campaniile precedente (M. Negru, Cronica, Vaslui, 1999, p. 18-19). În partea de nord, în zona sondată, a fost efectuată în anii ’80 o decopertare mecanică până la stratul de culoare castanie steril arheologic.
2. Complexe arheologice
2.1. Aşezarea din epoca bronzului
Ca şi în precedentele campanii de săpături arheologice, în partea de vest a platoului au fost constatate slabe urme de locuire din epoca bronzului (cultura Tei). Groapa 23/1999 conţinea doar câteva fragmente ceramice şi chirpic.
2.2. Aşezarea din secolul al III-lea p.Chr.
Bordeiul B 23/1999 era rectangular cu colţurile rotunjite. Lungimea sa era de 4,50 m, iar lăţimea de 4,30 m. Adâncimea maximă era de 1,60 m. În colţul de sud al bordeiului a fost descoperită o masă de chirpic. El a fost suprapus pe latura estică de B 21/1999 (din secolul al VI-lea p.Chr.), a fost uşor atins de secţiunea S1/1958 şi parţial cercetat în campania din anul 1960 (până la adâncimea de 0,80-1,00 m).
Materialul arheologic. Ceramica din pastă grosieră modelată cu mâna cuprinde fragmente de chiupuri, vase de dimensiuni mijlocii, ceşti dacice, un vas tronconic, două capace, două greutăţi şi vase de culoare cărămiziu-gălbuie decorate cu brâuri alveolate (Pl. 1:1-9).
Ceramica de culoare cenuşie din pastă zgrunţuroasă modelată la roată ce conţine nisip şi pietricele cuprinde fragmente de oale. Ceramica cenuşie cu angobă negricioasă este reprezentată prin două fragmente din bazele plate ale unor vase modelate la roată din pastă zgrunţuroasă.
Ceramica de culoare cărămizie din pastă fină modelată la roată curpinde unele fragmente de amfore, un kantharos, un fund de vas cu umbo şi străchini (Pl. 2: 3, 5).
Din ceramică de culoare cărămiziu-castanie din pastă fină modelată la roată sunt o serie de fragmente de străchini (Pl. 2:1, 4, 6).
Ceramica de culoare cenuşie din pastă fină modelată la roată cuprinde fragmente de amfore, căni, oale şi străchini.
Ceramica de culoare cenuşie cu slip negricios lustruit din pastă fină modelată la roată este prezentă prin fragmente de amfore şi străchini.
În interiorul bordeiului au mai fost găsite creuzete (Pl. 2: 7-9), picături din bronz, o balanţă, dăltiţe, o verigă mică din bronz, nituri din bronz, bare din bronz în curs de prelucrare, o sârmă cuprinzând opt vârfuri de săgeţi din bronz în curs de prelucrare, un vârf de săgeată, sârme din bronz, o tablă cu nituri şi deşeuri de tablă din bronz.
Aceste piese şi rebuturi din bronz ne determină să credem că bordeiul B 23/1999 era un atelier de prelucrare a bronzului. În urma analizei întregului material arheologic descoperit în această staţiune, credem că bordeiul B 23/1999 poate fi datat la mijlocul şi în al treilea sfert ale secolului al III-lea p.Chr.
Gropile Gr. 24 şi Gr. 26 conţineau puţine fragmente ceramice din vase modelate cu mâna sau la roată, fragmente de lut ars sau chirpic.
2.3. Aşezarea din secolele VI-VII
În cadrul aşezării din secolele VI-VII pot fi încadrate bordeiele B12 şi B21. Ambele aveau cuptoare menajere amenajate prin scobire într-un bloc de lut cruţat în colţul de nord-vest. Majoritatea materialului arheologic a fost descoperit în jurul acestor cuptoare şi chiar în interiorul lor. Acesta constă în vase modelate, în majoritatea cazurilor, cu mâna.
2.4. Aşezarea din secolele XVIII-XIX
Două bordeie din această aşezare au fost cercetate în anul 1999. Ele au un inventar foarte sărac ce constă în fragmente ceramice, chirpic, lemn ars şi cenuşă.
3. Consideraţii finale
Campania din anul 1999 a confirmat ipoteza noastră potrivit căreia în partea de vest a platoului se precticau olăria şi prelucrarea bronzului (M. Negru, Cronica, Vaslui, 1999, p. 20). Această concentrare ar putea fi comparată din punctul de vedere a funcţionalităţii, cu cartierele meşteşugăreşti de la periferiile oraşelor romane.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO