Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Miceşti (Alba Iulia) | Comuna: mun. Alba Iulia | Judeţ: Alba | Punct: Cigaşe | Anul: 1999

Anul   1999
Epoca
Epoca bronzului;
Hallstatt
Perioade
Epoca bronzului;
Hallstatt
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Miceşti (Alba Iulia)
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Cigaşe
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Paul Iuliu
Ursuţiu Adrian
Cod RAN    1044.01
Raport Situl este situat la circa 2 km NV de vatra localităţii, la limita sudică a hotarului comunei Bărăbanţ. Locuirile iniţial identificate prin cercetări de suprafaţă, aparţin epocilor neolitice, de tranziţie spre epoca bronzului, mai multor orizonturi culturale ale epocii bronzului, primei şi celei de a doua vârste a fierului, precum şi secolelor VII-VIII e.n. şi respectiv evului mediu. Suprafaţa mare a terasei (circa 20 ha), pe care s-au descoperit materiale arheologice a presupus într-o primă fază identificarea unei presupuse arii de locuire mai intensă, demers relativ având în vedere faptul că zona respectivă este din cele mai vechi timpuri una extrem de favorabilă agriculturii.
Abordarea arheologică a sitului a fost condiţionată şi de acordul proprietarilor diferitelor loturi agricole. Prin urmare s-au practicat 12 sondaje de 5 x 1m, orientate pe direcţia NE - SV. Primele 10 sondaje (S I-S X) au fost practicate în la circa 20 m de buza de NV a terasei, în zona cea înaltă a acesteia unde de altfel s-a constatat şi o concetrare a materialelor preistorice. Şanţurile au fost practicate la intervale de 20m distanţă unele de altele, orientate pe latura scurtă a sitului obţinându-se astfel o imagine de ansamblu a stratigrafiei din această arie. Ultimele două sondaje au fost practicate la circa 50m SV de primele zece, paralel cu acestea, în dreptul SVI respectiv SVII.

Stratigrafia:
SI, SII, - 0-0,30m - nivel arabil de gri-maroniu, afânat fără materiale
arheologice
- 0,30-0,50m - nivel steril, galben nisipos
SIII, SIV, - 0-0,25 - nivel arabil, brun maroniu, cu urme de pigment
- 0,25-0,50 - steril brun, lutos extrem de dur
SV, SVI - 0-0,30 - nivel arabil de culoare cenuşie, ce conţine sporadic şi
materiale arheologice amestecate
- 0,30-0,55 - nivel arheologic de culoare cenuşiu brună, ce
conţine materiale arheologice aparţinând bronzului timpuriu
- 0,55-0,80 - nivel steril, lut brun ce conţine concreţiuni
calcaroase
SVII - 0-0,20 - nivel arabil de culoare cenuşie
- 0,20-0,40 - nivel arheologic, brun, relativ dur, ce conţine
materiale amestecate (bronz timpurii, târzii şi hallstattiene timpurii)
- 0,55-0,80 - nivel steril, lut brun ce conţine concreţiuni calcaroase
SVIII - 0-0,25 - nivel arabil brun- cenuşiu, cu materiale arheologice
- 0,25-0,55 - nivel arheologic cu materiale aparţinând halstattului
timpuriu local şi izolat câteva fragmente ceramice din bronzul
timpuriu
- 0,55-0,80 - steril brun-maroniu, lutos, extrem de dur
SIX - 0-0,25 - nivel arabil brun
- 0,25-0,30 - nivel arheologic cu fragmente ceramice atipice
- 0,30-0,50 - steril brun-maroniu, lutos, extrem de dur
SX - 0-0,25 -nivel arabil brun
- 0,25-0,50 - steril brun-maroniu, lutos, extrem de dur
SXI - 0-0,25 - nivel cenuşiu arabil, cu materiale arheologice
- 0,25-0,35 - nivel arheologic cenuŞiu maroniu cu materiale
aparţinând etapei mijlocii a primei vârste a fierului
- 0,35-0,60 - steril gălbui lutos
SXII - 0-0,25 - nivel cenuşiu arabil, cu materiale arheologice
- 0,25-0,35 - nivel arheologic cenuşiu maroniu cu materiale
aparţinând etapei mijlocii a primei vârste a fierului
- 0,35-0,60 - steril gălbui lutos

Complexe:
a) Din SII, la m1 pe latura de NV a sondajului menţionăm un mormânt de inhunmaţie în poziţie chircită (M1/1999) având ca inventar o ceaŞcă fragmentară (epoca bronzului timpuriu ?). Resturile defunctului, ce au fost depuse direct pe nivelul de steril, au fost deranjate de plug.
b) %n aceeaşi secţiune la metrul 3 a fost conturată în steril o groapă cu diametrul de circa 1,30metri. Din conţinut menţionăm ceramică aparţinând bronzului timpuriu.
c) Un ritual extrem de interesant, a fost identificat în S IX, la metrul 4 şi conturat la adâncimea de 0,30m. Complexul este constituit din mai multe vase depuse ca ofrandă şi aparţine locuirii din etapa timpurie a primei vârste a fierului
Alături de acestea au mai fost identificate şi diferite gropi cu rosturi casnice sau menajere, atribuirea lor certă unei anumite secvenţe culturale sau cronologice, fiind imposibilă în lipsa unor date stratigrafice şi a absenţei materialului arheologic .(Perioada 15-30 septembrie, 1999)
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu