Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Petruha - Pohorniceni | Comuna: Orhei | Judeţ: R. Moldova | Anul: 1994

Anul   1994
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Dacii liberi;
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   R. Moldova
Localitate   Petruha - Pohorniceni
Comuna   Orhei
Punct
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Postică Gheorghe responsabil Institutul de Arheolohie, Chișinău
Cod RAN    **
Raport Aşezarea Petruha-Pohorniceni se găseşte la distanţa de 5 km spre sud-vest de la râul Răuţ, în apropierea satului Pohorniceni, raionul Orhei, Republica Moldova. Cercetările arheologice din anul 1988 (860 m.p.) au reprezentat o continuare a investigaţiilor anterioare efectuate de către Ion Hâncu (376 m.p.). În aşezare au fost evidenţiate 13 orizonturi cronologice: 1. Cultura Cucuteni-Tripolie, mil.IV-III a.Chr.; 2. Cultura ceramicii cu multe brâuri, sec. XVII-XVI a.Chr.; 3. Cultura Nouă, sec.XIV-XII a.Chr.; 4. Cultura Chişinău-Corlăţeni, sec.XII-X a.Chr; 5. Cultura Basarabi-Soldăneşti, sec.IX-VII a.Chr.; 6. Cultura geto-dacă, sec.IV-III a.Chr.; 7. Cultura Poieneşti-Lukaşevka, sec.II a.Chr.; 8. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov, sec. III-IV p.Chr.; 9. Cultura Costişa-Botoşana-Hansca, sec.V-VII; 10. Cultura Protodridu, sec. VIII-IX; 11. Cultura Dridu, sec.X-XI; 12. Cultura Branişte, sec.XII-XIV; 13. Epoca medievală târzie, sec.XV-XVII.
În urma săpăturilor în aşezare au fost studiate 42 construcţii din diferite epoci: Cultura Noua - 1 groapa menajeră; Cultura Chişinău-Corlăteni - 1 locuinţă şi 9 gropi menajere; Cultura geto-dacă - 1 groapă menajeră; Cultura Poieneşti-Lukaşevka - 2 gropi menajere; Cultura Costişa-Botoşana-Hansca - 2 locuinţe adâncite, 1 locuinţă de suprafaţă, 2 şanţuri de la îngrăditura fortificată; Cultura Protodridu - 4 locuinţe adâncite şi 4 gropi menajere; Cultura Dridu - 5 locuinţe adâncite, un cuptor pietrar, 3 vetre deschise, 3 cuptoare de redus minereu de fier şi 2 gropi menajere; Epoca medievală târzie - 1 groapă menajeră. Celelalte orizonturi cronologice sunt documentate clar prin fragmente de ceramică.
Cele mai reprezentative sunt vestigiile din perioada sec.V-VII şi evului mediu timpuriu, care demonstrează o continuitate de locuire perfectă pe parcursul sec.V-XIV.
Locuinţele adâncite din sec.V-VII sunt rectangulare cu dimensiunile 3,90 x 3,40 m., 3,30 x 3,20 m., şi adâncimea 0,65-0,80 m., 0,70 m., prevăzute într-un caz, cu o vatră din piatră, iar în altul, cu un cuptor săpat în lutul steril al unui perete. Locuinţa de suprafaţă cu dimensiunile 4,80 x 4,80 m. era prevăzută cu un cuptor din piatră. Şanţurile, cercetate pe o porţiune de 7,20 m. şi 6,40 m. aveau lăţimea de 0,35-0,50 m. şi 0,20 m., iar adâncimea de 1,0 m. şi 0,76-0,90 m. Aceste construcţii reprezintă vestigiile unei îngrădituri, probabil a unei fortificaţii din lemn, apărată dinspre apus de malul priporos al unui defileu adânc. La fundul acestor complexe au fost depistate fragmente de ceramică din sec. V-VII, lucrate la roată (roşie zgrunţuroasă şi cenuşie fină) şi lucrate cu mâna.
Locuinţele din sec. VIII-IX erau rectangulare cu dimensiunile 3,20/3,50 x 3,20/3,50 m., 4,10 x 3,90 m., 4,40 x 4,20 m., 2,60 x 2,20m., adâncimea 0,95 m., 1,70 m., 1,80 m., 1,20 m., fiind prevăzute cu cuptoare din piatră sau vetre din piatră. Pe podeaua unei locuinţe au fost descoperite resturi ale producţiei metalurgice: zgura de fier, ţevi din lut ars pentru suflat aer în cuptoare de redus minereu şi un vas din lut folosit pentru reducerea fierului. Ceramica din aceste locuinţe este lucrată cu mâna, ornamentată cu incizii vălurite-orizontale.
Locuinţele din sec. X-XI/XII erau rectangulare cu dimensiunile 4,40 x 4,20 m., 4,25 x 4,10 m., 6,0 x 5,0 m., 2,80 x 2,35 m., 4,20 x 4,40 m., adâncimea 0,80 m., 1,35 m., 1,45 m., 1,20/1,30 m., 1,05/1,20 m., fiind prevăzute cu cuptoare sau vetre din piatră. Cuptoarele de redus minereuerau de o formă tronconoca, săpate în lut steril, prevăzute în faţă cu o groapă de acces. Adâncimea cuptoarelor era de 0,55 m., iar dimensiunile vetrelor: 0,35 x 0,23 m., 0,40 x 0,30 m., 0,35 x 0,22 m. Ceramica din aceste construcţii este lucrată la roată, ornamentată cu incizii vălurite şi orizontale. Au fost depistate de asemenea, obiecte din argint, bronz, fier, os, lut ars.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu