.
Badon | Comuna: Hereclean | Judeţ: Sălaj | Punct: Badon - La răstignire | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Sălaj
Localitate:
Badon
Comuna:
Hereclean
Punct:
Badon - La răstignire
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Băcueţ-Crişan Dan Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Băcueţ-Crişan Sanda Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Matei Alexandru Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice desfăşurate în acest punct, situat în partea dreaptă a şoselei Zalău-Badon, au avut un caracter de salvare, fapt determinat de lucrările efectuate în vederea introducerii în pământ a cablului optic de telefonie. În profilul şanţului excavat şi în pământul aruncat, au fost descoperite fragmente ceramice medievale timpurii indicând străpungerea unui nivel de locuire din această perioadă....r />În zona respectivă a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 10x3 m. Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă astfel: 0-0, 20 m strat negricios arat, -0, 20-0, 35 m strat negru cu materiale arheologice, de la -0, 35 m steril galben. În caseta deschisă, la adâncimea de -0, 25-0, 30 m, a fost surprinsă o aglomerare de pietre, dintre care unele erau arse. Pe aceste pietre care proveneau probabil de la un cuptor de tip pietrar dezafectat, a fost descoperită o parte dintr-o oală fără toarte.
Alături de această aglomerare de pietre, în casetă au mai fost surprinse două gropi de stâlp. Prima groapă de stâlp a fost sesizată la adâncimea de -0, 35 m şi se adâncea până la -0, 53 faţă de nivelul actual de călcare. Cea de adoua groapă a fost sesizată la adâncimea de - 0, 30 m, fundul ei adâncindu-se până la -0, 55 m faţă de nivelul actual de călcare. Cele două gropi erau umplute cu pământ negru amestecat cu chirpici şi cărbune de lemn ars. De asemenea în amândouă gropile au fost descoperite piatre utilizate pentru icuirea stâlpilor.
Prezenţa celor două gropi de stâlp şi a instalaţiei pentru foc dezafectate, ne-a convins că în caseta săpată a fost surprinsă o parte dintr-o locuinţă. Locuinţa este de suprafaţă neadâncindu-se în sterilul galben, acest fapt fiind sesizat şi în profil.
Materialul arheologic recoltat constă în fragmente ceramice de la două forme ceramice: oala fără toarte lucrată la roata înceată şi tăviţa lucrată cu mâna. Oalele fără toarte sunt ornamentate prin incizare cu benzi de linii drepte asociate cu benzi de linii în val.
Pe baza analogiilor, având În vedere şi caracteristicile materialului arheologic recoltat, considerăm că descoperirile de la Badon "La răstignire " pot fi datate în linii mari în secolele VIII-IX d. Ch..

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO