Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Moigrad | Comuna: Mirşid | Judeţ: Sălaj | Punct: Pomet | Anul: 1999

Anul   1999
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Castru
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sălaj
Localitate   Moigrad
Comuna   Mirşid
Punct
Pomet
Sector   
Toponim   Porolissum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bajusz István
Cod RAN    142159.03
Raport Raport: scopul săpăturii la amfiteatru a fost verificarea zonei exterioare, identificarea de obiective arheologice din anturajul acestuia. Zona cercetată acum se află la SE de amfiteatru, unde la 50m de acesta am trasat o secţiune de 80m/2m, pe direcţia NE-SV, paralelă cu axa scurtă a amfiteatrului; secţiune notată de noi S1 SE . În acestă zonă, după ce dealul urcă dinspre valea Jacului, se formează o terasă, apoi panta continuă spre castru. Secţiunea a fost începută (M0) la marginea de SV a terasei, îndreptându-se spre NE. Ulterior am fost nevoiţi să extindem secţiunea şi spre SV încă 10m, acestă zonă fiind marcată cu cifre minus.
În urma săpăturii s-au delimitat două zone de interes arheologic:
1. Primii 30-35 m cu urmele unei construcţii
2.Ultimii 30 m păstrând urme de construcţie.
Între cele două zone la o adâncime, la o adâncime de 20-30 cm apare roca dealului, fără a se putea identifica urme arheologice.
Zona1- Între M4-M7 s-a identificat un colţ de încăpere. Zidăria este realizată în tehnica opus incertum, lăţimea zidurilor fiind de 80 cm. Unul din ziduri străbate oblic secţiunea pe o lungime de 10 m, aproximativ pe direcţia E-V, cealaltă este aproape perpendiculară pe secţiune. Ele delimitează o încăpere ce se întindea spre NV. Zona continuă cu o platformă formată din dărâmarea unor pereţi de chirpici, unele amprente ale elementelor de lemn au putut fi surprinse în săpătură. Această zonă se extinde pe 8m şi se opreşte într-o podea de cocciopesto, aşezată pe lut curat, care coboară brusc: diferenţa de nivel pe numai 4,5m este de 2m. Aici podeaua se îndreaptă, continuând orizontal încă 4m, unde probabil era oprit de un perete de lemn. În cocciopesto se mai poate observa şi urma unui alt perete de lemn la cca. 3m de platforma de chirpic. Peste acestă zonă este aşezat un strat gros de umplutură, nivelare, în care, spre NE de podeaua cocciopesto a fost implantat un zid a cărui urme le-am surprins în marginea sud -estică a secţiunii, pe o lungime de cca. 5m. Această zonă conţine multe elemente de hypocaust (picioare hypocaust, tegula mammata, etc) şi blocuri fasonate de gresie, probabil dizlocate din zidul amintit.
Zona 2- Începând de la M50 se conturează un strat de dărâmătură, care acunde câteva amprente de elemente de lemn (pereţi), ca apoi să se oprească într-un zid de piatră de cca. 60 cm lăţime, ce la M70-M71 străbate secţiunea şi unde (la M70) în peretele nord-vestic al secţiunii se poate observa o cotitură a acestuia spre sud- vest. La nord-est de acest zid, lângă el, s-a identificat o gură boltită pentru circulaţia aerului, executată din cărămizi , ce făcea parte dintr-un sistem hypocaust. Urme de coccipesto se mai pot distinge spre nord- est pe câţiva metri, totul acoperit de dărămătură şi depunere naturală.
Secţiunea S1 SE a identificat deci două zone construite, de o parte şi alta a prelungirii axei lungi a amfiteatrului. Dintre acestea, clădirea aflată la S-V pare a fi de dimensiuni mari, cu cel puţin 2 faze de construire. Destinaţia acestor clădiri încă nu a putut fi clarificată.
După încheierea săpăturilor din secţiunea S1 SE la amfiteatru s-au executat şi lucrări de amenajare, respectiv la loja nord-estică lucrări de reconstrucţie, ce au vizat refacerea lojei şi a încăperii laterale.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu