Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Colonia Aurelia Apulensis - Cartier Partoş, str. Reg. V Vânatori | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Colonia Aurelia Apulensis - Cartier Partoş, str. Reg. V Vânatori
Site Sector zona centrală a oraşului roman, latura de E, în ap
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Cercetarea s-a desfăşurat sub forma de unei săpături arheologice de salvare, ca urmare a cererii beneficiarului Biserica Creştină Baptistă Betleem, în vederea realizării obiectivului "extindere biserică". Serviciul Arheologie al MCC a emis autorizaţia de săpătură arheologică de salvare nr. 148/2001. Perioada de desfăşurare a cercetărilor: 03 noiembrie 2001 - 14 noiembrie 2001.
Au fost trasate patru suprafeţe de cercetare, respectiv: S. I (4 x 4 m); S. II (4 x 2,5 m); S. III (4 x 2 m); S. IV (4 x 3 m). La adâncimea de cca. -1,2 m a fost identificat nivelul de călcare aparţinând unui edificiu roman ridicat în perioada de apogeu a oraşului roman.
Datarea acestui nivel a fost posibilă datorită descoperirii în S.III a unei monede de bronz (as) emisă la Roma, între anii 143 - 144 p. Chr. (Av: ANTONINVS AVG·PIVS P·P·TR·P·COS·III; Rv: IMPERATOR II LIBERT S·C)
Au fost identificate fundaţii aparţinând zidului de incintă al oraşului roman, precum şi ale zidurilor de compartimentare a locuinţelor.
Cercetarea a fost efectuată până la stratul steril, care corespunde unui nivel nisipos. Se cunoaşte faptul că în cazul coloniei Aurelia Apulensis, nivelul pânzei freatice se află la cca. -2 m, acesta fluctuând în funcţie de anotimp. Această situaţie o întâlnim şi în perioada romană (secolele II - III p. Chr.), fapt dovedit arheologic. În S.IV unde au fost identificate două ziduri paralele, situate la cca. 1,7 m, din care s-au păstrat doar urmele şi patul de amenajare, al cărui grosime este de cca. 35-40 cm, fiind realizat din pietriş. O astfel de manieră de construire a zidurilor ne dovedeşte că romanii aveau cunoştinţă de fluctuaţiile nivelului pânzei freatice şi ale efectului negativ al acesteia asupra zidurilor (apariţia fenomenului de igrasie).
Materialul arheologic este bogat, el reprezentând întreaga gamă de produse ceramice (vase de provizii, amfore, oale, farfurii, castroane, opaiţe, materiale tegulare), obiecte de fier (cuie, piroane), sticlărie, oase de bovidee etc. Inventarul mobil a fost curăţat, desenat şi se află în depozitul MNUAI. A fost realizată documentaţia grafică, fotografică şi ridicare topografică. Încadrare cronologică a descoperirilor: sec. II - III p. Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu