Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Oraşul roman Apulum | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   Alba Iulia
Site  Oraşul roman Apulum
Site Sector Colonia Aurelia Apulensis - Apulum I
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report COLONIA AURELIA APULENSIS - APVLVM I
În cursul lunii iulie 1999, ca urmare a adreselor D.M.I. nr. 319/ 26.03.1999; 1058/27.04.1999; 2451/02.06.1999, au fost efectuate săpături de salvare pe terenurile d-lor Codrean Vasile, Podaru Iacob şi Haplea Viorel situate în zona de nord-est a oraşului roman. Cercetările au fost efectuate pe amplasamentele viitoarelor construcţii respectându-se condiţiile stabilite prin P.U.G. Alba Iulia, avizat în şedinţa Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice din 28.10.1999.
Săpăturile arheologice executate pe terenurile d-lor Podaru Iacob (str. Gemenilor nr. 36) şi Haplea Viorel (str. Gemenilor nr. 42) au pus în evidenţă cantităţi importante de materiale de construcţii (cărămizi, olane, tencuială piatră) aflate în poziţie secundară (umplutură), aparţinând unor edificii romane dezafectate sistematic începând cu perioada post romană.
Pe terenul d-lui Codrean Vasile (str. Gemenilor nr. 46) au fost trasate două secţiuni: S I 46x2m; S II 46x2m, orientate pe direcţia est-vest, având între ele o distanţă de 2m.
La extremitatea de est a secţiunilor a fost deschisă o suprafaţă, notată C, având dimensiunile 7,80x 6m. Cercetările au evidenţiat existenţa unui edificiu (villa urbana) situat în zona nord-estică intramurană a coloniei Aurelia Apulensis. Conform situaţiei stratigrafice au fost depistate patru niveluri de locuire. De remarcat existenţa unui drum de acces (decumanus) ce delimita edificiile (insulae).S-a observat că demantelarea zidurilor, având drept scop refolosirea materialului tegular, s-a extins şi la nivelul substrucţiilor. În S II a fost descoperită o varniţă dovedind, astfel, distrugerile sistematice care vizau reutilizarea marmurei aflată în edificiile romane. Dezvelirea suprafeţei C a pus în evidenţă existenţa ,,in situ" a unor încăperi aparţinând edificiului surprins în SI şi SII.
Pardoseala este executată în tehnica coccio pesto; zidurile, din cărămidă, se păstrează în elevaţie până la 0,6 m. Ceramica aparţine olăriei provinciale romane. Piesele metalice (cuie, piroane, scoabe) aparţin elementelor de rezistenţă ale construcţiilor. Materialul tegular utilizat aparţine atelierelor ceramice civile de la Apulum.
Conform avizului D.M.I. nr. 689/1999 pentru suprafaţa C a fost realizat un proiect de conservare-restaurare.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu