Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Early Medieval
Periods
Greek Age;
Roman Period;
Post-Roman Period;
Byzantine Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Temple
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector Bazilica Episcopală (perioadă romană târzie)
Site name   Histria
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băjenaru Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Milošević Gordana Institutul de Arheologie Belgrad
Muşeţeanu Crişan Muzeul Naţional de Istorie a României
Suceveanu Alexandru Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report În campania din 2001 s-a reuşit - după 20 de campanii arheologice - dezvelirea integrală a marii bazilici episcopale (60 m lungime, 20/30 m lăţime), unul din cele mai impunătoare monumente de acest gen din întreaga Peninsulă Balcanică.

Sondajele din acest an au infirmat ipoteza absenţei în prima fază de existenţă a acesteia a atrium-ului şi a transeptului, bazilica episcopală cuprinzând toate elementele clasice unui asemenea monument (atrium, narthex, naos-ul trinavat, transept, beme, altarul şi patru anexe) încă din prima sa fază de existenţă. Peste cele două momente ale bazilicii (databile în sec. VI p. Chr.), se instalează alte două niveluri de locuire, care atestă lenta decădere a cetăţii spre o simplă aşezare rurală (prima jumătate a sec. VII p. Chr.).
După efectuarea ultimelor sondaje arhitectonice în anul 2002, sectorul va fi cercetat în continuare de către Constantin Băjenaru, pentru a delimita mai precis configuraţia bazilicii din sec. IV - V p. Chr., suprapusă de marea bazilică episcopală.
Prefaţat de câteva contribuţii de mai mică întindere, destinate prezentării bazilicii anterioare celei episcopale (O. Bounegru, La politique édilitaire, Deva, 1993), a celui de-al treilea nivel (Adela Bâltâc şi Constantin Băjenaru, Pontica 2000), şi a bazilicii în ansamblul ei (Al. Suceveanu, Omagiu Virgil Cândea, 2002), studiul acestui monument va continua cu redactarea raportului monografic într-unul din volumele seriei Histria.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu