Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Jurilovca | County: Tulcea | Site: Capul Dolojman | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Greek and Hellenistic;
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Greek Age;
Byzantine Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Jurilovca
Commune   Jurilovca
Site  Capul Dolojman
Site Sector necropola tumulară
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Lungu Vasilica Sector director Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti
National Arch. Record Site Code 160653.02 160653.03
Report Necropola tumulară a cetăţii greceşti Orgame ocupă o suprafaţă de aproximativ 100 ha, în partea de V a zonei locuite de pe promontoriul Capul Dolojman, (comuna Jurilovca, judeţul Tulcea).

Campania de săpături arheologice programată pentru anul 2001 s-a desfăşurat în perioada iulie-august şi a urmărit continuarea şi dezvoltarea proiectelor de cercetare anunţate anterior. În prima parte a intervalului, lucrările s-au concentrat în aria tumulului-heroon TA95 pentru a cerceta jumătatea sud-estică a ringului şi pentru a lua primele măsuri de protecţie înaintea aplicării proiectelor de restaurare completă a monumentului pe care le vom urmări în etapa imediat următoare.

În această campanie a fost completat planul rugului din lemn prin degajarea altor trei bârne pe latura de N. Ringul de protecţie al mormântului, format din pietre cu dimensiuni variabile, dispuse pe o suprafaţă circulară cu dimensiuni impresionante: 7 m lăţime la bază x 1, 25 m înălţime spre centru, pe un arc de cerc cu diametrul de 22 m, a fost degajat aproape complet, cu excepţia unui mic segment păstrat ca martor în vederea alcătuirii proiectelor de restaurare.

În paralel, a fost încheiată cercetarea şanţului de ofrande pe latura estică şi în jumătatea sudică pe o lungime de cca. 27,5 x 2,2/2,8 m lăţime. Într-un strat de depunere cu grosimea de până la 0,25/0,3 m se aflau resturile de la procesiunile periodice de comemorare. În urma săpăturilor a rezultat o importantă cantitate de material arheologic (8 saci de material), în mare parte reprezentat de amfore din diferite centre (Chios, Thasos, Sinope, Heracleea Pontica etc.), unele cu ştampile sau graffiti, la care se adaugă mai puţine exemple de vase de băut (kantharoi, kratere etc.) sau ţigle. A fost, de asemenea, găsit şi un vârf de săgeată din bronz, databil în sec. IV a. Chr.

Pentru a reconstitui şi defini raportul acestui important monument funerar în cadrul necropolei, el aflându-se în apropierea unor morminte din necropola arhaică cercetate în anii trecuţi, au fost executate mai multe secţiuni de control în jurul acestuia.

Prima secţiune a fost trasată spre N (S. 3 în continuarea celor trasate anul trecut), cu dimensiunile de 20 x 2 m, dispusă la cca. 11 m V de secţiunea trasată anterior. Alegerea locului a fost influenţată şi de prezenţa unei vegetaţii diferite în jurul mormântului. S-a săpat până la stratul natural al stâncii, rezultând adâncimi variabile de la -0,1/-0,2 m în capetele secţiunii la -0,65/-0,7 m spre centru. Stratul degajat era format din pământ negru măzăros, cu o consistenţă diferită de-a lungul secţiunii; au fost găsite doar câteva fragmente de amfore (5 de la amfore greceşti şi 2 de la amfore romane) risipite în strat. Datele rezultate din această săpătură indică o zonă de scoatere a pietrei utilizate la ridicarea ringului tumulului TA95.

A alta secţiune (S. 4) a fost trasată la E de tumul TA95. Ea verifica zona care leagă limita nordică a sectorului mormintelor arhaice cu limita nordică a promontoriului, având următoarele dimensiuni: 42 m în lungime x 1 m lăţime, cu adâncimi variabile de la -0,28 la -0,35/-0,6 m. După degajarea stratului format din pământ amestecat cu pietre mărunte s-a curăţat complet nivelul stâncii naturale. De-a lungul secţiunii nu s-a constatat nici o intervenţie până aproape de capătul său nordic. Aici a fost identificat un mormânt săpat în stâncă şi acoperit cu lespezi mari din piatră. Pentru degajarea completă a mormântului (TR01) s-a trasat o casetă cu dimensiunile de 7 x 5 m în care a fost curăţat ringul din pietre cu diametrul de 7 m şi groapa mormântului (L = 2,5 x l = 1,6 x h = 0,82 m) amenajată în stâncă. Este vorba de un mormânt-cenotaf construit cu ring din pietre şi fără tumul, singurul descoperit până în prezent în necropola de la Orgame.

A treia secţiune (S. 5) a fost făcută la cca. 400 m V de tumulul TA 95 pentru a verifica o amenajare cu aspect tumular. Au fost adăugate 4 casete cu laturile de 4 x 4 m pentru cercetarea acesteia. După curăţarea vegetaţiei şi îndepărtarea stratului de pământ amestecat cu pietre, la cca. -0,3 m a apărut stratul continuu al rocii naturale tăiat pe latura sudică. Primele observaţii indică o zonă de exploatare a pietrei pentru construirea ringurilor din mormintele tumulare.

În capătul sudic al S. 1, trasată anul trecut de la tumulul TA95 spre interiorul necropolei, au fost adăugate 4 noi casete pentru a cerceta un nou lot de morminte semnalate la suprafaţa terenului prin prezenţa mai multor pietre si fragmente ceramice. Deschiderea unor secţiuni În aceasta arie a avut ca scop principal verificarea limitei sudice a zonei cu morminte de epocă arhaică.

Ca şi în campaniile trecute s-a aplicat acelaşi sistem de săpătură pe casete largi de 8 x 8 m, cu martori de 0,75 m, impus de situaţia din teren. S-a constatat că tumulii sunt afectaţi în partea superioară de arăturile agricole efectuate înainte de obţinerea statutului de rezervaţie arheologică a zonei (în anul 1995). Deşi o importantă serie de informaţii privind construcţia tumulilor s-a pierdut, rezultatele săpăturilor arheologice pun în valoare importante date privind organizarea mormintelor şi ritualurile funerare specifice acestei necropole.

Aici au fost excavaţi tumulii TM, TN, TO, TObis şi parţial TP . Toţi aceşti tumuli alcătuiesc un nou complex familial din epoca elenistică. Primii doi se înscriu în grupul tumulilor mari, având diametre de 12 m. Ceilalţi fac parte din grupul tumulilor mijlocii cu diametre între 5 şi 7 m. Aceste complexe sunt dispuse pe un aliniament E-V. În timpul săpăturilor, s-au cercetat mai multe morminte de incineraţie. Principalele elemente din structura acestor morminte sunt: suprafaţa de depunere, inventarul funerar format din oase arse şi ofrande, ringul protector din pietre şi primele straturi din componenţa mantalei.

Inventarele funerare sunt compuse, în special, din vase ceramice greceşti, unele cu firnis negru, altele lucrate la roată din argilă bej. Au fost recuperate în jur de 30 de piese întregi şi întregibile şi mai multe fragmente, în special de amfore şi kratere. Formele cele mai frecvent întâlnite sunt: fish-plate, lekythoi, oinochoai, gutti, kantharoi, amfore, precum şi un opaiţ. Din identificările făcute la faţa locului putem semnala prezenţa amforelor de Thasos, unele cu ştampile, specifice pentru a doua jumătate a sec. IV a. Chr şi începutul sec. III a. Chr. De pe rugul tumulului To a fost recuperată o piatră semipreţioasă din montura unui inel din bronz. Un fragment dintr-o fibulă din bronz a fost recuperat de pe rugul mormântului din TM.

Săpăturile arheologice din această campanie s-au desfăşurat conform planului de cercetare întocmit şi aprobat de către Ministerul Culturii şi Cultelor. Prin urmare, a fost finalizată cercetarea arheologică la tumulul-heroon TA95 şi s-au creat premisele elaborării unui proiect de restaurare in situ a monumentului. Rezultatele obţinute permit o mai sigură încadrarea a cestui important monument în spaţiul necropolei. Pentru campania următoare ne propunem proiectarea unor noi săpături în zonă, în vederea cercetării raportului acestui monument cu unele trasee de străzi identificate pe fotografiile aeriene.

Materialul ceramic a fost recuperat din teren şi va fi spălat şi restaurat de către restauratorul Vera Tudorache de la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, care face parte din colectivul permanent de cercetare de pe şantierul Orgame-Argamum. O parte din acest material a şi fost spălat parţial în timpul campaniei. Întregul inventar recuperat se află depus în laboratoarele Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. El va fi fotografiat de către fotograful Georgeta Grigoriu şi desenat de către desenatorul Camelia Geambai, ambele de la ICEM Tulcea. Materialul foto şi înregistrările video executate în timpul săpăturilor au fost realizate personal. Acestea se află depuse în arhiva Institutului de Studii Sud-Estice Europene. Personal, am executat desenarea complexelor cercetate şi am verificat, împreună cu arhitect Monica Mărgineanu de la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", corectitudinea datelor înregistrate.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu