Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector Sector zona sacră
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Alexandrescu Petre Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Suceveanu Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Zimmermann Konrad
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report Campania din 1998 (3-27 august) şi-a propus următoarele obiective: a) atingerea primului nivel roman al insulei constituite în sec. l p.Chr. pe locul unde în epoca greacă se află zona sacră distrusă la mijlocul sec. l a.Chr.); b) continuarea degajării unui tronson din incinta romană târzie pe latura de est a cetăţii; c) continuarea săpăturii abandonate în 1974 în ceea ce se denumise la un moment dat "marea depresiune", interpretată recent drept "groapă sacră", situată la est de templul Afroditei; d) extinderea săpăturii spre sud, cu atingerea nivelului din a două jumătate a sec. VI p.Chr., în scopul de a cerceta modul în care se închide în această zonă insula târzie.
a) în partea de vest a insulei romane timpurii s-a descoperit un pavaj foarte bine conservat compus din dale de şist şi calcar, databil în sec. l p.Chr. Pavajul este străbătut de un canal de scurgere, acoperit cu plăci de mici dimensiuni, care avea menirea de a dirija apele de ploaie într-un puţ circular. Lângă puţ s-a descoperit şi o amenajare rectangulară de blocuri dispuse vertical, probabil un impluuium. în porţiunea săpată sub nivelul corespunzând dalajului, la vest de acesta, a putut fi definit un nivel anterior pus în evidenţă de existenţa unui cuptor parţial conservat. Un fragment de kantharos augusteic datează această fază marcată de mici amenajări ale spaţiului abandonat al zonei sacre la sfârşitul sec. l a.Chr. - începutul sec. l p Chr. Abia în sec. l p.Chr. zona începe să fie organizată urbanistică prin constituirea unei insula (3 faze: sec. l, cea mai mare parte a sec. II, sfârşitul sec. II - prima jum. a sec. III p.Chr.), care a fost cercetată în anii precedenţi.
b) După ce în 1997 am reuşit să degajăm o parte din parametrul interior şi din emplectonul zidului de incintă roman târziu (post-gotic), am constatat că la un moment dat incinta îşi schimbă traseul SE-NV, cotind cu cca. 30° spre nord. în acest punct incinta este mai bine conservată decât în restul segmentului degajat până acum. Cu cât continuă spre nord, zidul de incintă este din ce în ce mai distrus, ajungând să dispară, mai întâi orice urmă din elevaţie, apoi chiar şi resturile fundaţie, vizibile rămânând însă nivelarea stâncii de şist pe traseul rezervat incintei şi urmele de mortar.
c) Săpăturile executate în foarte pronunţată albiere naturală a stâncii de şist de la est de templul Afroditei ("marea depresiune") nu au putut fi duse la bun sfârşit, întrucât groapa s-a dovedit a fi foarte adâncă şi, la un moment dat, am atins nivelul pânzei freatice. De aici au fost recoltate, alături de un foarte bogat material ceramic, fragmente arhitectonice şi sculpturale. Atât consultarea profilului, cât şi analiza sumară a materialului, au arătat că avem a face cu o relativă stratificare. Observaţiile stratigrafice nu pot fi însă dezvoltate, atâta vreme cât zona este realmente inundată de apa freatică. Menţionăm doar că spre limita sa vestică, exact în dreptul templului Afroditei, stânca coboară foarte abrupt, cu pereţi aproape verticali, fără nici o urmă de intervenţie umană, în vreme ce spre est, în dreptul unui nou monument (bază ?) descoperit pe aliniamentul "căii sacre", panta este tot abruptă, însă aici stânca este pe alocuri netezită artificial, iar la un nivel de adâncime intermediar apare un fel de "platformă" sub forma unei amenajări de pietre, ceea ce ar putea indica o construcţie care să fie permis accesul spre groapă. Amintim, în sfârşit, că sub nivelul apei freatice am descoperit un aliniament de trei blocuri de calcar fasonate care fac parte precis dintr-un monument aparţinând zonei sacre, cu o semnificaţie foarte probabil culturală, în anii următori săpăturile nu vor putea continua decât în condiţiile în care vom putea avea la dispoziţie o pompă hidraulică, cu ajutorul căreia să dezgolim periodic groapa de apa freatică acumulată.
d) Prin extinderea suprafeţei săpate cu 6 m spre sud am reuşit să dezvelim strada care delimitează aici insula amenajată în prima jumătate a sec. VI p.Chr. în dărâmătura târzie am descoperit, alături de alte fragmente arhitectonice şi sculpturale, un foarte bine conservat relief anepigraf cu reprezentarea Cavalerului Trac (epoca antonină). Prin extinderea săpăturii în acest sector am epuizat sarcinile legate de cercetarea topografiei insulei târzii. Săpăturile urmează să se concentreze de acum înainte asupra monumentelor greceşti din dreptul "gropii sacre", de la sud de templul Afroditei şi de pe aliniamentul presupusei "căi sacre" (vezi raportul 1997).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu