Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Temple
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector Sectorul central - bazilica episcopală
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băjenaru Constantin Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Bâltâc Adela Muzeul Naţional de Istorie a României
Bounegru Alexandru Facultatea de Istorie, Universitatea Al. I. Cuza, Iași
Suceveanu Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report În campania din anul 1998 au fost epuizate ultimele casete (J-K, 11-13) destinate punerii în evidenţă a impozantei bazilici din sec. VI p. Chr., foarte probabil episcopale, cercetându-se practic atrium-ul acesteia precum şi strada de la vest. Această stradă, foarte probabil anterioară bazilicii (câtă vreme au orientări diferite, spaţiul dintre acestea fiind printr-o trasare de cioburi şi mortar), era flancată de un portic delimitat de stradă printr-o serie de pilaştri, din care s-au păstrat doar doi. Din acest portic se coboară în atrium prin trei porţi monumentale (prefigurare a trinavării naos-ului), ale căror praguri s-au păstrat integral, în centrul atrium-ului, al cărui nivel de calcare era reprezentat de două podele de lut (corespunzând celor două momente de existenţă ale acesteia: prima şi, respectiv, a doua jumătate a sec. VI p.Chr.), se află un spaţiu pavat cu dale de calcar, utilizat ca atare în ambele momente de vieţuire a bazilicii. Nici în primul şi cu atât mâi puţin în al doilea moment, când va fi fost în întregime înconjurat de ziduri, acest spaţiu în al doilea moment, când va fi fost în întregime înconjurat de ziduri, acest spaţiu nu poate fi interpretat ca un portic clasic, descoperit. Tot atrium-ul (ca şi narthex-u\ şi doar două încăperi din anexa din nord-estul bazilicii) continuă a fi locuit şi în al treilea moment (sfârşit sec. VI - început sec. VII), atunci când centrul bazilicii se afla în ruină, în sfârşit, şi în cele şase casete săpate în 1997-1998 a fost identificat ultimul nivel de viaţă de la Histria (până către jumătatea sec. VII p.Chr.), aflată în plin proces de ruralizare. Una din treptele prin care se urca din atrium în narthex conţine textul unei interesante inscripţii paleo-creştine.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu