Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Ciumbrud | Commune: Aiud | County: Alba | Site: La şcoală | Excavation Year: 1995

Excavation Year   1995
Epoch
Neolithic;
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Ciumbrud
Commune   Aiud
Site  La şcoală
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Aldea Ioan Alexandru Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Ciută Marius Mihai Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1277.01
Report
Având ca punct de pornire unele descoperiri fortuite de la sfârşitul anilor 1960 din curtea Liceului din Ciumbrud - cu prilejul săpării fundaţiilor unui internat descoperindu-se fragmente de ceramică pictată aparţinând culturii Petreşti, aflate acum în expoziţia permanentă din Muzeul din Aiud - cercetările efectuate în anul 1995 au avut ca scop identificarea aici a unei presupuse aşezări petreştene (vezi APVLVM, X, 1972, articolul Juditei Winkler). S-au executat patru secţiuni (S I = 5 x 1,5 m; S II = 5 x 1,5 m; S III = 5 x 1,5 m şi S IV = 4 x 1,5 m). Şi aceste secţiuni au avut caracterul de sondaje de control şi informare stratigrafică. Cu excepţia, secţiunii IV ce a fost trasată în imediata apropiere a internatului unde au fost decoperite fragmentele ceramice Petreşti, toate celelalte trei au fost efectuate în curtea Liceului, mai precis în fosta curte a conacului Kemeny. Aceste secţiuni au surprins terasa I a Mureşului, de pe malul stâng, zona oferind, şi ea condiţii excelente pentru habitat. Datorită numărului mare de construcţii din acest perimetru şi al amenajărilor specifice unei zone viticole, a fost deosebit de dificilă identificarea unor zone neafectate, nederanjate, care să permită surprinderea unei stratirgafii clare. S I, datorită informaţiilor ulterioare şi a materialelor ce au ieşit a fost abandonată la adâncimea de 30 cm.


S II a putut fi continuată până la adâncimea de 3 m, unde a fost surprins sterilul arheologic. Situaţia stratigrafică s-a dovedit a fi destul de complexă. După 30 cm de sol vegetal, în care se găseau în amestec materiale contemporane cu cele moderne şi chiar medievale, apoi după un strat conţinând materiale de provenienţă dacică urma alt strat de amestec în care au apărut fragmente ceramice aparţinând culturii Basarabi. La adâncimea de 1,5 m au apărut şi fragmente ceramice petreştene fără pictură. S III, executată aproape de buza terasei I a Mureşului, a oferit în nivelurile superioare materiale medievale - atât ceramică cât şi obiecte metalice - pentru ca sub acest strat să urmeze altul ce conţinea ceramică postromană (sec. V - VIII) şi în sfârşit, deasupra sterilului apare sporadic ceramică de factură romană. Parţial stratigrafia acestei secţiuni a fost afectată de o ţeavă ce alimentează cu apă căminul liceului. Tot în această secţiune a fost descoperită, la adâncimea de cca. 1,20 m, o amenajare din pietre care, judecând după configuraţia şi dispunerea lor precum şi după cenuşa şi urmele de ardere prezentate pe ele, a fost interpretată ca fiind un cuptor-pietrar (databil în jurul sec. X - XI). Obiectivul a fost protejat "in situ" urmând ca în anul ce urmează să fie dezvelit integral. S IV, trasată, după cum aminteam, în imediata apropiere a colţului clădirii unde au fost descoperite fortuit fragmentele ceramice petreştene, a furnizat, pe lângă materialul medieval din nivelurile superioare şi material arheologic petreştean. Aceasta a dus la concluzia posibilităţii existenţei aici a unei aşezări Petreşti încadrată, pe baza ceramicii pictate descoperte, în faza A-B (probabil etapele târzii ale acesteia). Pe baza acestor descoperiri, preconizăm pentru anul 1996, deschiderea unor suprafeţe mai mari, atât pentru o mai bună verificare stratigrafică a acestei aşezări, cât şi (eventual) pentru surprinderea unor complexe nederanjate.

Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu