Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2002

Excavation Year   2002
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Greek Age;
Roman Period;
Byzantine Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector Extramuros-Poarta Mare-Turnul Mare
Site name   Histria
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Apostol Virgil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Bâltâc Adela Muzeul Naţional de Istorie a României
Damian Paul Muzeul Naţional de Istorie a României
Drăghici Cristina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nedelcu Nicoleta Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Niculescu Vlad Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Suceveanu Alexandru Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report Obiectivele principale ale acestei campanii au fost investigarea complexelor apărute în campania anterioară precum şi raportul acestora cu zidul de incintă roman târziu, prin extinderea cercetării atât în suprafeţele deja existente precum şi prin deschiderea unora noi spre sud. Astfel, a fost continuată cercetate edificiilor nr. 1 şi 2, a complexelor apărute în anii precedenţii (CPL 2, 4), precum şi a celor evidenţiate în această campanie (CPL 7-8).
Cercetarea Edificiului nr. 11 a continuat în suprafeţele deschise anterior, mai ales în încăperea din caseta C1, unde a fost sesizat (în casetele a-d 1-2) un pat de pietre la nivelul dalelor din cel de-al doilea nivel surprins aici (-0,30 m), dar cel mai timpuriu cronologic.
În Edificiul nr. 2, a fost cercetată o groapă ce se contura aproximativ pe mijlocul casetei E2 (denumită convenţional CPL 7), posibil groapa de alimentare a cuptorului din caroul d4 (CPL 6 - cercetat în campania anterioară)2.
CPL 23 - a fost surprinsă o porţiune foarte mică din canalul colector de sub stradă, în caseta D3, acolo dalele de pe stradă nu s-au mai păstrat. Canalul (orientat E - V) dispus aproximativ pe mijlocul străzii, se compune din două plăci de calcar aşezate vertical, iar din fundul acestuia (surprins la adâncimea de –1,70 m) se păstrează doar spre vest, este format din câteva plăci de calcar de mici dimensiuni, bine îmbinate. Menţionăm că celălalt canal (denumit de noi CPL 4) distruge şi suprapune acest canal, deci şi strada ce-l acoperă.
CPL 44 - s-a încercat surprindea traseului spre sud, dar bordurile acestuia sunt distruse, iar spre nord, acesta nu a mai putut fi surprins. Fundul canalului nu a fost surprins deşi s-a sondat în interiorul acestuia şi până la adâncimi de –1,80 m, acesta fiind dezafectat ulterior.
CPL 7 - Groapa are o formă aproximativ ovală în plan şi a fost secţionată spre vest, unde la aproximativ -0,75 -0,80 m au fost găsite mai multe bârne de lemn carbonizat, în partea de est a gropii în lut şi chirpic, mai multe cărămizi, ţigle şi olane aşezate se pare pe acest lemn carbonizat la nivelare pentru întărirea acestui lut. Pe cea mai mare parte din groapă a rămas lemn carbonizat sau arsură, pe alocuri pelicule de lut galben, înspre sud adică spre zid au fost recoltate mai multe fragmente ceramice (atât greceşti cât şi romane). Cercetarea nu a fost finalizată.
CPL 8 - canalul surprins în casetele C3, F2, G3, este orientat N - S. Dimensiuni surprinse L = 14 m, l = 0,70 m, h = 0,47 m. Canalul este format din plăci de calcar şi şisturi legate cu mortar din var şi nisip fin, pereţii şi capacul, şi din şisturi regulate fundul. Pereţii interiori şi fundul sunt acoperite cu mortar hidrofug (de culoare roz). Amintim că o porţiune din acest canal a fost surprins şi într-o săpătură mai veche5.
Materialul arheologic recoltat constă din fragmente ceramice6 şi de construcţie, diverse obiecte de bronz şi fier (printre care câteva fragmente de fibule), fragmente de la recipiente de sticlă. În cursul cercetărilor au fost recoltate 34 de monede7, unele puternic oxidate, datându-se din secolul al III-lea a. Chr. – până la Iustinian I.
Abstract other lang.
Abstract   In the Extramuros Sector – the Great Gate – the Great Tower, we investigated and discovered several complexes. We are discovered sherds, various bronze objects and 34 coins which are dating from the 3rd century – emperor Justinian the Ist.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu