Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Regiment V Vânători (proprietar Laurenţiu Muncelean) | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Regiment V Vânători (proprietar Laurenţiu Muncelean)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report În perioada 27.03.2003 - 07.04.2003 au fost executate săpături arheologice de salvare pe terenul d-lui Laurenţiu Muncelean situat în Alba Iulia str. Regimentul V Vânători nr.42. Obiectivul cercetării a fost descărcarea de sarcină arheologică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască o locuinţă familială.
Terenul se află în cadrul sitului arheologic de la Apulum, mai precis în zona central-vestică a oraşului roman Colonia Aurelia Apulensis.
Având în vedere complexitatea care caracterizează acest sit arheologic, s-a abordat o tehnică de săpătură în casete (sistem fagure). Au fost trasate casetele C 1 ...C 5 dispuse în sistem fagure având următoarele dimensiuni: C 1= 3 x 3 m; C 2= 3 x 3 m; C 3= 3 x 3 m; C 4= 3 x 3 m; C 5= 3 x 7 m.
Luând în considerare adâncimea stratigrafică a sitului, dar şi pentru o bună consolidare a marginilor casetelor, a fost lăsat un martor de 1 m între casetele trasate. Numerotarea casetelor s-a făcut în sensul invers al acelor de ceas, aceasta fiind ordinea de abordare a acestora. Aşa cum era de aşteptat, în perimetrul cercetat au fost identificate urmele unui edificiu de mari dimensiuni (villa urbana) ridicată în această zonă de locuinţe civile a oraşului roman. Au fost identificate mai multe traiecte de ziduri (Z 1...Z 5) care delimitau câteva încăperi din cadrul edificiului. În urma unei analize planimetrice şi stratigrafice se desprind câteva observaţii:
- locuinţa dispunea de instalaţie de încălzire de tip hypocaustum, în caseta C 4 fiind identificate in situ două pile executate din cărămizi pătrate (la bază) cu dimensiunile de 0,30 x 0,30 m, urmate de alte 3 rânduri având dimensiunile 0,16 x 0,16 m.
- în nivelurile de umplutură au fost identificate alte elemente ale instalaţiei de încălzire: tegulae mammatae, bipedales.
- pardoseala din locuinţă era realizată în tehnica opus signinum (cocciopesto). La nivelul inferior (demisol) a fost identificată o pardoseală realizată din lespezi de piatră şi cărămizi.
- grosimea zidurilor variază în funcţie de importanţa şi destinaţia acestora; zidul principal Z1 având o fundaţie cu grosimea de 0,80 m şi o adâncime de fundare de 2,50 m este realizat în tehnica opus incertum, din piatră de râu şi lespezi din gresie. Deasupra fundaţiei se continuă elevaţia, având grosimea de 0,60 m păstrată pe o înălţime de 0,45 m, realizată în aceeaşi manieră ca fundaţia zidului.
- în caseta C5, în extremitatea estică, a fost executat un sondaj care a pus în evidenţă adâncimea de fundare precum şi existenţa a două ziduri adosate Z1a, Z1b, ridicate ulterior lui Z1. Zidurile Z2...Z4 compartimentează interioare ale edificiului şi au dimensiunile de 0,60 m. Z5 având lăţimea de 0,70 m a fost identificat pe latura de vest a C1 şi C2. În colţul de NV al C1 a fost identificată, pe traiectul zidului, o intrare care comunica cu o încăpere învecinată.
În aceste condiţii putem cocluziona că edificiul este unul de mari dimensiuni (insulae), cu o fundaţie solidă realizată pentru o clădire supraetajată (2-3 nivele). Zidurile intermediare au grosimi de 0,60 - 0,70 m. Anterior realizării edificiului a existat o fază de lemn.
De asemenea, ulterior ridicării edificiului se constată refaceri (încăperi adosate). Orientarea zidului principal este pe direcţia N - S, paralel cu cardo maximus a Coloniei Aurelia Apulensis, la cca. 35-40 m de acesta.
Materialele arheologice descoperite (cărămizi, ţigle, opaiţe, obiecte de os şi metal) confirmă destinaţia de locuinţă civilă a edificiului.
Şi de această dată constatăm că zona a fost puternic afectată de intervenţii antropice având drept scop demantelarea zidurilor în vederea recuperării materialelor de construcţie. Topografic această zonă este denumită "groape" tocmai datorită peisajului creat. Acest aspect este uşor de sesizat şi în urma analizei stratigrafice.
Încadrarea cronologică a descoperirilor: sec. II-III p. Chr.
A fost realizată documentaţia grafică şi fotografică precum şi ridicarea topografică.
Abstract other lang.
Abstract   We conducted rescue archaeological excavations on the plot of land of Mr Laurenţiu Muncelean situated in Alba Iulia, 42 Regimentul V Vânători Street. The goal of the investigations was to issue archaeological clearance. We identified the traces of a large building (villa urbana) and identified several wall foundations. The archaeological material uncovered (bricks, tiles, lamps, bone and metal artifacts) confirms the destination of the building as a house. The finds date to the 2nd – 3rd centuries AD.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu