Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Băbeni | Commune: Topliceni | County: Buzău | Site: Biserica parohială "Sf. Împăraţi" | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Unspecified
Periods
Unassigned
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Buzău
Locality   Băbeni
Commune   Topliceni
Site  Biserica parohială "Sf. Împăraţi"
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Lupu Emil Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
Sârbu Dorin Muzeul Judeţean Buzău
National Arch. Record Site Code 49787.02
Report În perioada 11 noiembrie – 15 decembrie 2003, la biserica fostei mănăstiri Băbeni, au fost efectuate activităţi de supraveghere arheologică, în timpul lucrărilor de săpătură pentru consolidarea bisericii. La data începerii contractului, deja fuseseră începute şanţuri exterioare, la nivelul pridvorului, naosului şi altarului. La săparea şanţurilor exterioare, în perimetrul absidei altarului, pe laturile de S şi de N ale naosului şi în cele două casete efectuate la N şi la S de biserică (pentru construirea unor eşafodaje de schelă), au fost descoperite morminte de inhumaţie, aparţinând necropolei fostei mănăstiri. În interiorul bisericii, au fost supravegheate săpăturile din naos şi a fost efectuată o casetă în pridvor, în faţa uşii de acces în pronaos, fiind interceptate mai multe morminte de inhumaţie.
În continuare, fiind epuizată suma prevăzută pentru supraveghere arheologică, executantul nu a mai prelungit contractul de asistenţă arheologică, astfel că săpăturile din pronaosul bisericii şi în restul de tronsoane perimetrale exterioare, nu au mai fost supravegheate de către responsabilul ştiinţific.
Atragem atenţia asupra faptului că, o supraveghere arheologică, în timpul efectuării lucrărilor de consolidare, nu este în nici un caz măsura ştiinţifică avenită pentru salvarea complexelor arheologice şi pentru realizarea unei corecte cercetări arheologice.
Inventarul arheologic descoperit în perioada contractului, reprezentat de monede, cărămizi funerare, ceramică, a fost preluat în totalitate de reprezentantul MJ Buzău.
Abstract other lang.
Abstract   At the church of the former Băbeni monastery we conducted activities of archaeological surveillance, during the excavations for consolidating the church. Inside the church, we watched the excavations in the nave and conducted a sondage in the porch, in front of the access door to the pronaos, and found several inhumation graves. It should be mentioned that an archaeological survey does not allow a correct excavation into the deposits uncovered.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu