Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Tulcea | Site: Str. Veseliei, nr. 9 | Excavation Year: 2003

Excavation Year   2003
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Tulcea
Commune   mun. Tulcea
Site  Str. Veseliei, nr. 9
Site Sector
Site name   Aegyssus
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Stănică Aurel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 159623.10
Report În luna aprilie 2003, am efectuat o săpătură arheologică de salvare, pe proprietatea domnului Nichiforov Pavel (Str. Veseliei, nr. 9), pentru descărcare de sarcină arheologică.
La cca. 100 m NV de zidul de incintă al cetăţii Aegyssus, s-a practicat un sondaj de control, cu dimensiunile de 6,5 x 1,5 m, orientat SV – NE. La capetele sondajului, au apărut două gropi de gunoi contemporane. În mijlocul sondajului, pe o suprafaţă de 3 x 1,5 m am surprins dărâmătura unei locuinţe moderne (sec. XIX – începutul sec. XX). Locuinţa distrusese un strat arheologic de epocă romană timpurie.
Săpătura s-a efectuat până la adâncimea de 1,50 m, unde a apărut un strat de lut galben, nisipos (steril).
Din sondaj au fost recuperate mai multe fragmente ceramice datate în sec. II – III p. Chr.
La 0,30 m SE de sondajul amintit, spre marginea proprietăţii (aproape de Str. Cotită), a fost realizată o casetă cu dimensiunile de 1,80 x 1,50 m), în care săpătura s-a realizat până la adâncimea de 3 m (unde am ajuns la stratul steril). În această casetă au fost surprinse două niveluri de locuire de epocă romană timpurie, datate, pe baza materialelor arheologice recuperate, în sec. II – III p. Chr.

Materialul arheologic recuperat constă în exclusivitate în vase ceramice, fragmentare:

- amfore Zeest 94 şi Kapitän II;

- ceşcuţe cu corpul globular, cu caneluri la exterior;

- ulcioare;

- veselă de bucătărie locală;

- un vas borcan de tradiţie getică, cu brâu alveolar.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu