Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Dacilor, nr.topo 69/2 (proprietar Francisc Carol Mezei) [Apulum] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Dacilor, nr.topo 69/2 (proprietar Francisc Carol Mezei) [Apulum]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 329/04.05.2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 511/05.05.2004 înaintată MNUAI, în perioada 19.05.2004-22.05.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 104/2004 şi a contractului de cercetare nr. 566/19.05.2004, a fost executată săpătura arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă familială". Terenul în cauză este situat în zona de V a oraşului roman în apropierea actualei căi ferate.
În a doua jumătate a sec XIX, în vederea construirii rambleului de cale ferată, terenul a fost supus unei ample sistematizări pe verticală, nivelul de cultură aparţinând epocii romane fiind puternic afectat. Multă vreme în acest perimetru a existat o baltă (mai cu seamă în anotimpul ploios). După 1989 terenul a fost supus unei sistematizări pe verticală depunându-se un strat de umplutură de cca. 1,9-2,1 m.
În acest sens pe suprafaţa viitoarei construcţii s-a procedat la o decopertare mecanizată a nivelului de umplutură contemporană. Apoi au fost trasate 6 unităţi de săpătură notate C1…C6, fiecare având dimensiunile 2x2 m, între acestea fiind lăsaţi martori de 0,5 m.
La sfârşitul cercetării situaţia stratigrafică este unitară: un nivel de aluviuni rezultat în urma revărsărilor râului Mureş (0-0,25 m). Aici au fost depistate inclusiv bucăţi de asfalt şi cârpe provenite din umplutura contemporană. Sub aceste aluviuni a fost identificat un nivel roman cu o grosime de doar 0,3-0,35 m şi de o slabă consistenţă.
Sterilul arheologic apare sub nivelul roman şi este constituit dintr-un nivel compact de nisip argilos. Nivelul de referinţă "0" a fost stabilit la cca. -2,1 m faţă de actualul nivel de călcare.
Nu au fost depistate substrucţii. A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică.
Abstract other lang. The archeological research took place in the archeological site from Apulum, in the Western area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis, near the railway. In the second half of the 19th century, the level of culture from the Roman Age was largely destroyed during the construction of the railway mound, when the terrain suffered an ample systematization. Underneath a layer of alluvial deposits produced by the overflowing of Mureş river was identified a stratum of culture belonging to Roman Age with a thickness of 0.3-0.35 m. The archeological inventory is scarce, and consists of a few common pottery fragments.
Abstract   The archaeological site is located in the west area of the Roman town of Apulum (Aurelia Apulensis colony), close to the railway station. During the second half of the 19th century, in order to build the railway embankment, the ground underwent a vast vertical systematization, which damaged the Roman period layer. The surface was damaged as a result of a long period of floods from the Mureş River, which resulted in a 0-0.25 m alluvium layer. Under the alluvium layer there is a Roman one just 0.30-0.35 m thick. The artifacts are few, consisting of some common sherds.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu