Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Dacilor, nr. 41 (proprietar Ion Olteanu) [Apulum] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Dacilor, nr. 41 (proprietar Ion Olteanu) [Apulum]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 383/24.05.2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 632/01.06.2004 înaintată MNUAI, în perioada 28.06.2004-03.07.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 133/2004 şi a contractului de cercetare nr. 736/28.06.2004, a fost executată săpătura arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă familială".
Terenul în cauză este situat în zona de V a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, în apropierea actualei căi ferate. În a doua jumătate a sec. XIX, în vederea construirii rambleului de cale ferată, terenul a fost supus unei ample sistematizări pe verticală, nivelul de cultură aparţinând epocii romane fiind puternic afectat. Multă vreme în acest perimetru au exista bălţi (mai cu seamă în timpul ploios).
Au fost trasate 7 unităţi de săpătură notate C1…C7. Dimensiunile unităţilor de săpătură sunt: C1…C6 de 2 x 2 m; C7 de 2,5 x 2 m. Dispunerea acestora s-a făcut în sistem "fagure", rezultând două şiruri: C1, C2, C3, C7 cu martori de 0,5 m şi C4…C6 tot cu martori de 0,5 m. Între cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m.
În urma cercetării arheologice au fost identificate două gropi menajere aparţinând epocii romane. Materialul arheologic descoperit constă în special din ceramică. Întâlnim ceramică uzuală de culoare gri-cenuşiu, terra nigra. Ca forme ceramice menţionăm: oale, castroane, farfurii, amfore, capace. Inventarul arheologic ne permite o încadrare cronologică a complexelor în intervalul: mijlocul sec. II – începutul sec. III p. Chr.
La adâncimea de –1,4 m a fost identificat nivelul de apă freatică. Nu au fost depistate substrucţii. A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the west area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis, near the railway. In the second half of the 19th century, the cultural layer from the Roman period was largely destroyed during the construction of the railway mound, when the terrain underwent an ample systematization. We identified two waste pits from Roman period. The archeological material consists mainly of grey coarsewares and fine pottery (terra nigra). From the point of view of the shape, we have pots, bowls, plates, amphorae, lids. Based on the archaeological inventory the complexes can be dated between the middle and early 3rd century AD.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu