Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Dacilor, nr. topo A71 (proprietar Vlademir Străjan) [Apulum] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Dacilor, nr. topo A71 (proprietar Vlademir Străjan) [Apulum]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Urmare a cererii nr. 811/02.11.2004, către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 1218/03.11.2004 înaintată MNUAI, în perioada 03.11.2004-06.11.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 303/2004 şi a contractului de cercetare nr. 1241/28.11.2004 a fost executată săpătură arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă familială".
Terenul în cauză este situat în zona de central-vestică a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis. Au fost trasate 3 unităţi de săpătură, notate C1…C3, fiecare având dimensiunile de 2,5 x 2,5 m. Între unităţile de săpătură au fost lăsaţi martori de 1 m.
Rezultatele cercetării arheologice sunt următoarele: 0-0,35 m: strat arător; -0,35-0,6 m: nivel de umplutură epocă romană; -0,6-1,8 m: în acest orizont au fost identificate fazele I şi II ale edificiului de piatră; -1,8-1,85 m: lentilă de arsură aparţinând fazei de lemn; -1,85 steril arheologic (în C1 apare ca nivel geologic de pietriş; în C3 apare sub formă de humus antic la –2,5 m).
În C2 a fost identificată o pardoseală de locuinţă romană aparţinând fazei II de refacere a edificiului. Pardoseala este executată din cărămizi aşezate pe un pat de amenajare din nisip argilos. Tot în C2 pe profilul de N a fost identificată o porţiune dintru-un zid fundaţie executat din piatră fasonată legată cu mortar. Zidul, executat în piatră, aparţine fazei I a edificiului din piatră. Cercetarea arheologică a continuat până la adâncimea de –2,65 m faţă de nivelul actual de călcare, unde s-a ajuns la nivelul de apă freatică. În aceste condiţii în C2 nu a putut fi continuată cercetarea, implicit stabilirea adâncimii de fundare a zidului şi existenţa patului de fundare a acestuia. Având în vedere textura zidului dar şi o apropiere (cca. 150 m) faţă de o altă cercetare arheologică, unde a fost identificat un zid similar a cărui adâncime de fundare mergea la –3,75 m faţă de nivelul actual de călcare, putem face o paralelă între cele două situaţii (comparaţia este făcută cu cercetarea arheologică de salvare executată în anul 2003, autorizaţie de săpătură nr. 210/2002, obiectiv "locuinţă familială", beneficiar Muncelean Laurenţiu, situată în Alba Iulia, Str. Reg. V Vânători nr. 42; dosar avizat de Comisia Naţională de Arheologie).
Inventarul arheologic mobil constă din fragmente ceramice şi tegulare. Au fost descoperite şi materiale osteologice. A fost întocmită documentaţia grafică, fotografică precum şi ridicarea topografică a unităţilor de săpătură.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-west area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis. Investigation results: 0-0.35 m, arable layer; -0.35-0.6 m, filling layer from the Roman period; -0.6-1.8 m, phases 1 - 2 of the stone building; -1.80-1.85 m, lenses of cremation belonging to the wooden phase of the settlement; -1.85, archaeologically sterile (geological level of gravel or ancient humus). In cassette C2 we identified the floor of a Roman dwelling consisting of bricks laid on a bed of clayish sand and bound with mortar. The foundation wall, having a thickness of 0.8 m, was investigated deep down to -2.65 m below the actual ground level, thus reaching the level of the groundwater.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu