Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Gemenilor, nr. topo 238/15/2 (proprietar Ion Iancu) [Apulum] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Civil;
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Gemenilor, nr. topo 238/15/2 (proprietar Ion Iancu) [Apulum]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 532/14.07,2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 980/06.09.2004 înaintată MNUAI, în perioada 25.10.2004-29.10.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 252/2004 şi a contractului de cercetare nr. 1194/25.10.2004, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă familială".
Terenul în cauză este situat în zona de N a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, pe o stradă paralelă cu actuala şosea naţională.
Au fost trasate 6 unităţi de săpătură, notate C1…C6, fiecare având dimensiunile de 2x2 m. Dispunerea unităţilor de săpătură s-a făcut în sistem "fagure", rezultând două şiruri: C1…C3, cu martori de 1 m şi C4…C6 tot cu martori de 1 m. Între cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m. Rezultatele cercetării arheologice sunt următoarele: 0-0,35 m: strat arător (pământ de culoare brun, în care sporadic apar fragmente ceramice şi tegulare romane); -0,35-0,8 m: nivelul de umplutură aparţinând epocii romane; -0,8-1.65 m: în acest orizont regăsim fazele I şi II ale edificiului roman ridicat în acest perimetru; -1,65-1,75 m: nivelul de arsură ce aparţine fazei de lemn a edificiilor romane; -1,75 m: steril arheologic (nisip argilos).
Din edificiul de piatră s-a mai păstrat "in situ" patul de amenajare al zidurilor fundaţii, realizat din pietriş. Grosimea patului de amenajare variază între 0,45-0,7 m funcţie de dimensiunile zidurilor. Pe baza acestora, pe suprafaţa cercetată au putut fi identificate mai multe ziduri Z1…Z5 (cu legături între ele) reprezentând o porţiune din clădirea romană construită aici.
Şi de această dată s-a putut observa faptul că în decursul timpului zona a fost intens afectată de intervenţiile antropice; scopul fiind acela de refolosire a materialelor de construcţii aparţinând edificiilor romane (cărămizi, piatră, marmură etc.). Inventarul arheologic mobil constă din fragmente ceramice şi tegulare. Au fost descoperite şi materiale osteologice aparţinând în special categoriei bovideelor. A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică precum şi ridicarea topografică a unităţilor de săpătură.
Abstract other lang. The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-southern area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis, on a street parallel with the national road. Investigation results: 0-0.35 m, arable layer (brown colored soil with sporadic occurrence of tiling and pottery fragments); -0.35-0.8 m, level of filling belonging to the Roman Age; -0.8-1.65 m, stages I-II of the Roman edifice erected in this area; -1.65-1.75 m, cremation level belonging to the wooden stage of the settlement; -1.75 m, archaeological sterile (clayish sand). Only the bed of the foundations of the Roman building, consisting of gravel with a thickness of 0.45-0.7 m varying with the thickness of the walls, was preserved in situ. Based on these and on the stratigraphic analysis were identified several walls Z1...Z5 (with the connections between them) representing a portion of the Roman building.
Abstract   The excavations went on in the archaeological site of Apulum, in the north area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis, on a street parallel to the national road. Investigation results: 0-0.35 m, arable layer (brown colored soil with sporadic occurrence of tiles and sherds); -0.35-0.8 m, filling layer belonging to the Roman period; -0.8-1.65 m, phases 1- 2 of the Roman edifice erected in this area; -1.65-1.75 m, cremation level belonging to the wooden phase of the settlement; -1.75 m, archaeological sterile (clayish sand). Only the bed of the foundations of the Roman building, consisting of gravel with a thickness of 0.45-0.7 m varying with the thickness of the walls, was preserved in situ. Starting from these and on the stratigraphic analysis we identified several walls Z1...Z5 (with the connections between them) representing a part of the Roman building.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu