Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Gemenilor, nr. topo 240/34/1 (proprietar Valerica Mannig) [Apulum] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Gemenilor, nr. topo 240/34/1 (proprietar Valerica Mannig) [Apulum]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 469/23.07.2003 către DCCPCN Alba şi adresei nr. 708/23.07.2003 înaintată MNUAI, în perioada 29.04.2004-30.04.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură arheologică preventivă nr. 69/2004 şi a contractului de cercetare nr. 489/29.04.2004, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului, pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă + anexe".
Au fost trasate 7 unităţi de săpătură: C1…C5 de 2x2 m fiecare; C6 2 x 1,7 m; C7 4 x 4 m. C1…C6 sunt orientate pe direcţia ESE–VNV.
În perioada modernă şi contemporană zona investigată a fost supusă unor intense activităţi antropice, materializate prin sistematizarea pe verticală a terenului, nivelul de cultură roman fiind serios afectat prin dispariţia unei părţi importante.
În linii mari stratigrafia în C1…C7 este unitară şi se prezintă astfel: 0-0,3 m strat arător; -0,3–0,9 m nivel de cultură aparţinând epocii romane în care apar dese intervenţii antropice; -0,9–1,3 m steril arheologic (pământ brun închis).
Nu au fost depistate substrucţii. A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică.
Abstract other lang. The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the North-Eastern area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis. In the past this area was largely modified by human intervention; the level of culture belonging to the Roman Age was largely destroyed. During the 1970’s and 1980’s, this area was a sort of garbage pit. There after, the terrain was destined to the construction of residential buildings or for agriculture.
Abstract   The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the north-east area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis. In the past this area was largely modified by human intervention; the cultural layer belonging to the Roman period was largely destroyed. During the 1970’s and 1980’s, this area was a sort of waste pit. Afterwards, the terrain was destined to the construction of residential buildings or for agriculture.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu