Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Gemenilor, nr. 2A (proprietar Ioan Călin Rus) [Apulum] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Gemenilor, nr. 2A (proprietar Ioan Călin Rus) [Apulum]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 146/02.03.2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 252/04.03 2004 înaintată MNUAI, în perioada 10.05.2004-12.05.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 32/2004 şi a contractului de cercetare nr. 521/07.05.2004, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul ,,locuinţă familială’’.
În acest sens, pe amplasamentul viitoarei construcţii au fost trasate 4 unităţi de săpătură: C1...C4 fiecare cu dimensiunile 2x2 m. Situaţia stratigrafică se prezintă astfel:
- C1, adâncimea maximă de săpare –2,5 m. În stratigrafie au fost surprinse etapele principale de evoluţie ale oraşului roman: nivelul aparţinând edificiilor ridicate în lemn; nivelele aparţinând edificiilor ridicate în piatră (fazele I şi II). De asemenea a fost identificat patul de amenajare (aşteptare) a unui zid notat Z1 (orientat pe direcţia ESE–VNV), realizat din piatră de râu şi pietriş. Zidul propriu-zis executat din piatră legată cu mortar iar elevaţia din cărămidă, a fost demantelat, în stratigrafie observându-se scoaterea acestuia.
-C2, în linii mari stratigrafia este asemănătoare cu cea identificată în caseta C1. De menţionat că aici la nivelul –2,05 m, aparţinând fazei de lemn, a fost descoperit un opaiţ fragmentar având ştampila CASI.
-C3, adâncimea săpăturii –0,8 m; nivel la care a fost identificat pavajul, executat din lespezi de piatră, aparţinând unei încăperi din edificiul roman ridicat în această zonă. Sub lespezile de piatră se observă un nivel de amenajare executat din nisip argilos.
-C4, adâncimea săpăturii –2,35 m. Aşa cum se observă şi din desene, stratigrafia este sensibil comparabilă cu cea din C1. Şi în această casetă a fost identificat un pat de amenajare, realizat din piatră de râu amestecată cu pietriş, aparţinând unui zid notat Z2 (orientat pe direcţia NNE-SSV). Situaţia prezentă în C1 se repetă, în stratigrafie fiind surprinse doar urmele de scoatere (demantelare) a zidului Z2.
A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică.
Abstract other lang. The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-eastern area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis. There were discovered a few fragments belonging to a Roman building (the floor of a room, the foundation’s bed of a wall consisting of stone and gravel. The wall was made of stone bond with mortar, and the brick was used for the elevation. After the Roman Age, the wall was destroyed and the materials were largely employed for other mediaeval or modern buildings.
Abstract   The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-eastern area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis. We discovered a few fragments belonging to a Roman building (the floor of a room, the foundation bed of a wall consisting of stone and gravel. The wall was made of stone bound with mortar, and the brick was used for the elevation. After the Roman period, the wall was destroyed and the materials were largely employed for other mediaeval or modern buildings.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu