Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Glinca, nr. 14A (proprietar Vasile Marina) [Apulum] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence;
Civil;
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Glinca, nr. 14A (proprietar Vasile Marina) [Apulum]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 821/02.12.2003, către DCCPCN Alba şi a adresei nr .34/16.01.2004 înaintată MNUAI, în perioada 31.03.2004-02.04.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 29/2004 şi a contractului de cercetare nr. 343/23.03.2004 a fost executată săpătură arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "extindere locuinţă".
Terenul în cauză este situat în zona de central-sudică a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis. A fost trasată o suprafaţă SI de 4x3 m, orientată pe direcţia E-V. În anii '70 terenul respectiv a fost supus unor intervenţii antropice ocazionate de construirea unei pivniţe pentru instalarea unei centrale termice.
Rezultatele cercetării: 0-0,12 m, placă din beton (pavajul curţii); -0,12-0,4 m, strat de umplutură rezultat în urma sistematizării terenului cu ocazia construirii pivniţei; -0,4-1,5 m, nivel de umplutură aparţinând epocii romane (se constată distrugerea nivelului roman cu scopul recuperării materialelor de construcţii); -1,5-2,05 m, nivel ce corespunde fazelor I şi II de piatră ale oraşului roman; -2,05-2,3 m, nivel de umplutură; -2,3-2,5 m, strat ce corespunde fazei de lemn a edificiilor ridicate în perioada romană; -2,5-2,8 m, strat de pământ lutos urmat de un nivel nisipos, steril din punct de vedere arheologic.
A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică.
Abstract other lang. The archaeological research took place in the archeaological site of Apulum, in the central-southern area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis on a street parallel with the national road. In the 1970’s the area under investigation suffered human interventions occasioned by the construction of a cellar necessary for the installation of a central heating system. Besides this situation noticed in the stratigraphy, the archaeological investigations have revealed the existence of a considerable layer of culture from the Roman Age. In this case too, it was noticed systematic dismantling of the Roman edifices with the aim of recycling building materials. It was identified a level belonging to the wooden stage of the settlement, followed by the stages I and II, belonging to the stone buildings.
Abstract   The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-southern area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis on a street parallel to the national road. In the 1970’s the area under investigation underwent human interventions occasioned by the construction of a cellar necessary for the installation of a central heating system. Besides this situation noticed in the stratigraphy, the archaeological investigations revealed the existence of a considerable cultural layer from the Roman period. In this case too, we noticed systematic dismantling of the Roman buildings with the aim of recycling building materials. We identified a level belonging to the wooden phase of the settlement, followed by the phases 1 and 2, belonging to the stone buildings.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu