Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Dacilor, nr. topo238/1 (proprietar Ciprian Haj) [Apulum] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Dacilor, nr. topo238/1 (proprietar Ciprian Haj) [Apulum]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 388/25.05.2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 632/01.06.2004 înaintată MNUAI, în perioada 28.06.2004-05.07.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 132/2004 şi a contractului de cercetare nr. 737/28.06.2004, a fost executată săpătura arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului, pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă familială".
Terenul în cauză este situat în zona central-vestică a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, în apropierea căii ferate.
Au fost trasate 6 unităţi de săpătură notate C1…C6 fiecare având dimensiunile de 2,5x2,5 m. Dispunerea acestora s-a făcut în sistem "fagure", rezultând două şiruri: C1..C3 cu martori de 0,5 m şi C4…C6 tot cu martori de 0,5 m. Între cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m.
În urma cercetării arheologice au fost dezvelite mai multe ziduri romane (Z1…Z5) aparţinând unui edificiu din piatră ridicat la sfârşitul sec. II, după accederea oraşului la rangul de colonia. De asemenea au fost depistate urme aparţinând fazei de lemn a aşezării. Între artefactele descoperite, ceramica deţine locul principal, fiind urmată de materiale osteologice, tegulare şi din fier.
A fost întocmită documentaţia grafică, fotografică precum şi ridicarea topografică a substrurcţiilor.
Abstract other lang. The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the Central-Western area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis, near the railway. There were found several Roman walls (Z1...Z5), belonging to a stone building that was erected at the end of the 2nd century, after the town received the title of colonia. There was identified a layer of culture corresponding to the wooden stage of the settlement. Among the artifacts discovered, the pottery is the most important, and is followed by osteologic, tiling, and iron materials.
Abstract   The excavations went on in the archaeological site of Apulum, in the central-western area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis, near the railway. We found several Roman walls (Z1...Z5), belonging to a stone building that was erected at the end of the 2nd century, after the town received the title of colonia. We identified a cultural layer corresponding to the wooden phase of the settlement. The finds include coarsewares, as well as bones, tiles and iron artifacts.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu