Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Dealul Furcilor, str. Izvor f.n. (proprietatea Trifon) [Apulum II] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Unspecified
Periods
No finds
Site Category
Unassigned
Site Types
No finds
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Dealul Furcilor, str. Izvor f.n. (proprietatea Trifon) [Apulum II]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Gligor Mihai Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Mazăre Paula Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Paul Iuliu Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Rustoiu Gabriel Tiberiu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba
National Arch. Record Site Code 1026.03
Report Terenul supus cercetării arheologice se află pe partea stângă a drumului de acces (str. Izvor), ce leagă oraşul prin B-dul Încoronării de Fabrica de Porţelan S.C. Apulum S.A., la aprox. 500 m de monumentul ridicat în memoria Răscoalei de la 1784.
Obiectivul cercetării - descărcarea de sarcină arheologică a unei suprafeţe de aprox. 142 m2, destinată construirii unei locuinţe unifamiliale.
Ca urmare a extinderii zonei intravilane a oraşului Alba Iulia, s-au înmulţit în ultimii ani şi solicitările pentru obţinerea avizelor de construcţie depuse. În consecinţă, cercetările arheologice s-au desfăşurat în acest perimetru sub forma săpăturilor de salvare1.
După delimitarea suprafeţei construibile de către proiectantul lucrării, conform documentaţiei depuse la DCCPCN Alba, au fost trasate şi executate 3 sondaje de verificare arheologică, 2 cu dimensiunile de 2x2 m şi un al treilea cu dimensiunile de 1,5x13 m.
În urma cercetărilor, s-a constatat absenţa unui strat de depuneri antropice antice. Nu au fost depistate materiale de interes arheologic. Sterilul arheologic – de culoare galbenă – apare uniform la 0,75-0,8 m.
Lipsa oricăror urme de locuire umană – fapt evidenţiat prin secţiunile excavate pe proprietatea I. Trifon – ne îndreptăţesc să considerăm că cel mai probabil ne aflăm în afara limitei de S a oraşului roman, cunoscut sub denumirea de Apulum II.
Abstract other lang.
Abstract   The ground undergoing archaeological research lies on the left side of the access road (Izvor Street), linking the town by Încoronării Avenue to the Apulum Porcelain Plant, about 500 m from the monument raised in the memory of the Uprising of 1784. The goal of the research was the clearance of an area of about 142 sqm. After we delimited the area to be built by the designer, we conducted three surveys, two of which sized 2 x 2 and the third one 1.50 x 13 m. We failed to identify an ancient occupation level. The archaeological sterile occurs evenly at 0.75 - 0.80 m. The lack of occupation traces justifies us in considering that we find ourselves outside the south border of the Roman town, known under the name of Apulum II.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu