Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Izvorului, nr. 2A (proprietar Mircea Sabău Tătar) [Apulum II] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Izvorului, nr. 2A (proprietar Mircea Sabău Tătar) [Apulum II]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.04
Report Ca urmare a autorizaţiei de săpătură nr. 70/2004 şi în baza contractului de cercetare arheologică nr. 520/07.05.2004 în perioada 10-11.05.2004 a fost executată cercetarea arheologică pentru descărcarea de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască o locuinţă familială.
Au fost trasate 3 unităţi de săpătură: S1 cu dimensiunile 11x2,5 m orientată pe direcţia SSE–NNV; C1 cu dimensiunile 2x2 m; C3 cu dimensiunile 2x2 m.
În urma cercetărilor stratigrafia se prezintă astfel:
- S1: 0–0,1 m strat vegetal; -0,1–0,3 m strat arător; -0,3–0,7 m nivel roman; -0,7–1,05 m steril arheologic (pământ brun deschis + nivel argilos);
- C1 şi C2 - stratigrafia este sensibil comparabilă cu cea din S1.
În concluzie, în perimetrul cercetat între –0,3–0,7 m a fost identificat un nivel de cultură aparţinând epocii romane (sec. II-III).
Materialele arheologice, descoperite sporadic, constau din fragmente ceramice, piatră, fragmente tegulare. Nu au fost depistate substrucţii. A fost realizată documentaţia grafică şi fotografică.
Abstract other lang. The archeological research took place on the archeological site from Apulum, on the northern side of the Roman town municipium Septimium Apulense. Between –0.3-0.7 m was identified a level of culture belonging to the Roman Age (II-III centuries). There appeared sporadically (pottery, tile fragments [bricks], stone).
Abstract   The archaeological research took place on the archaeological site of Apulum, on the north side of the Roman town of municipium Septimium Apulense. Between –0.3-0.7 m we identified a cultural layer dating to the Roman period (2nd-3rd centuries A.D). Pottery, tile fragments (bricks), and stones occur sporadically.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu