Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Izvorului, nr. 2A (proprietar Mircea Sabău Tătar) [Apulum II] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Izvorului, nr. 2A (proprietar Mircea Sabău Tătar) [Apulum II]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Deleanu Valentin
Inel Constantin Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.04
Report În perioada 16-20 martie 2004 s-au efectuat cercetări arheologice de salvare de către MNUAI, conform contractului de cercetare arheologică nr. 261/05.03.2004 şi autorizaţiei pentru săpături arheologice de salvare nr.5/2004, emisă de MCC. Terenul aflat în proprietatea d-nei Stanciu Ana este amplasat pe str. Lalelelor f.n., pe care beneficiarul urmează să construiască o locuinţă familiară, fiind situat la cca. 130 m SV de descoperirile arheologice din zona liceului "Horia, Cloşca şi Crişan"
Au fost realizate 6 secţiuni în vederea descărcării de sarcină arheologică: S1= 3x3 m; S2= 3x3 m; S3 = 2x2 m; S4= 2x2 m.
Observaţiile stratigrafice permit constatarea prezenţei a două nivele de locuire de epocă romană, materializate în acest punct prin descoperirea unei locuinţe îngropate (bordei) notată L1, suprapusă de un zid notat Z1 care este posibil să aparţină unei o a doua locuinţe romane; de asemenea au fost descoperite alte două complexe de formă circulară (notate G1, şi G1) - posibile gropi de provizii (cereale), rămânând ca analiza detaliată a materialelor descoperite şi găsirea analogiilor complementare să ne ofere plasarea cronologică a acestora. De menţionat că beneficiem şi de descoperirea a două monede (una chiar din L.1, cealaltă din caseta C4), care în momentul identificării lor vor putea oferii date concrete în ce priveşte delimitarea cronologică a celor două secvenţe de epocă romană.
Au fost înregistrate grafic şi fotografic toate datele descoperite în aceste secţiuni, de asemenea au fost recoltate materialele arheologice descoperite în complexele arheologice găsite aici (ceramică fragmentară, monede romane din bronz, cuie, material tegular), fiind realizată documentaţia în vederea acordării certificatului de descărcare de către DCCPCN Alba. Materialele se află în cursul procesului de restaurare/conservare, după care vor fi supuse studiului de specialitate.
Abstract other lang.
Abstract    The presence of two occupation levels dating to the Roman period, (2nd-3rd centuries AD.) were ascertained through the preventive archaeological excavations. We discovered a sunken-floored building, called L1, overlapped by a wall, called Z1, possibly belonging to a second Roman dwelling. We also discovered two complexes in the shape of truncated cones, that must have been storage pits (for cereals). They are difficult to date exactly for the time being. The archaeological finds are currently processed.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu