Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Crişanei f.n. [Apulum II] | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Modern
Periods
Roman Period;
Modern Age
Site Category
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Str. Crişanei f.n. [Apulum II]
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Inel Constantin Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.12
Report În perioada 05-08 aprilie 2004 s-au efectuat cercetări arheologice preventive de către MNUAI, conform contractului de cercetare arheologică nr.390/05.04.2004 şi autorizaţiei pentru săpături arheologice de salvare nr 22/2004, emisă de MCC. Terenul aflat în concesiune către SC Farmacia Filantropia SRL, reprezentată prin Lazăr Daniela, este amplasat pe str. Crişanei f.n. parcela topografică nr. 1655/2/1 şi 1656/2/1/2, pe care beneficiarul urmează să construiască obiectivul "farmacie şi locuinţă familială", fiind situat la cca. 130 m E de descoperirile arheologice din zona străzii Munteniei (sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii).
În vederea descărcării de sarcină arheologică au fost realizate 3 sondaje arheologice pentru a se verifica potenţialul arheologic al punctului, deoarece în zonă nu existau cercetări arheologice cunoscute: C.1= 3x3 m; C.2= 3x3 m; C.3= 2x2 m.
Observaţiile stratigrafice permit constatarea prezenţei a două nivele de locuire: primul de sec. XX (dovedit şi de o monedă de la regele Ferdinand I), respectiv, al doilea de epocă romană, fără să fie descoperite complexe arheologice; de menţionat că pânza freatică este destul de sus în acest punct, la cca.-1 m.
Au fost înregistrate grafic şi fotografic toate datele descoperite în aceste secţiuni, de asemenea au fost recoltate materialele arheologice descoperite, fiind realizată documentaţia în vederea acordării certificatului de descărcare de către DCCPCN Alba. Materialele se află în cursul procesului de restaurare/conservare, după care vor fi supuse studiului de specialitate.
Abstract other lang. The presence of two levels of habitation was ascertained through stratigraphic observations. The first level is from the 20th century and was dated by a coin issued during King Ferdinand I. The second level belongs to the Roman Age, but no archaeological complexes have been found.
Abstract   The presence of two occupation levels was ascertained through stratigraphical observations. The first level is from the 20th century and was dated due to a coin issued during King Ferdinand I. The second level belongs to the Roman period, but no archaeological complexes were found.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu