Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Geoagiu | County: Hunedoara | Site: Cetatea Urieşilor - Cigmău | Excavation Year: 2004

Excavation Year   2004
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Geoagiu
Commune   Geoagiu
Site  Cetatea Urieşilor - Cigmău
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Mitar Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Pescaru Adriana Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Pescaru Eugen Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
National Arch. Record Site Code 89614.01
Report În campania anului 2004, cercetarea arheologică din cadrul Castrului Militar Germisara a fost orientată spre continuarea săpăturilor în două direcţii şi anume: stabilirea pe teren şi conturarea turnului de colţ al castrului din partea de NE şi dezvelirea presupusului turn de poartă de pe latura de N. Totodată s-a avut în vedere extinderea săpăturii la E de principia.
În primele două cazuri s-a realizat curăţirea săpăturii din anul anterior şi extinderea acesteia prin noi casete deschise şi desfiinţarea martorilor care făceau delimitarea zidăriei. La 9,50 m, de la zidul estic al principiei, spre E a fost trasată o secţiune SIV/1, orientată E-V de 3x25 m. Aici la –0,2 m şi 1,25 m spre E, din marginea vestică a secţiunii, apare un zid a cărui lăţime este de 0,9 m. După alţi 12,75 m apare un alt zid de aceeaşi grosime. În spaţiul dintre zidul vestic şi acelaşi profil al SIV/1 apare un pavaj de piatră iar la –0,15 m, un strat de arsură cu cărbune. În interiorul dintre cele două ziduri, în funcţie de teren, la –0,4-0,6 m avem un pavaj compact din pietriş cu mortar. Cele două ziduri apărute sunt lucrate din piatră de stâncă legate cu mortar şi cu o fundaţie, de cca. 0,4 m, din piatră de râu legate cu pământ. Zidurile străpung un alt nivel de locuire cu urme de arsură şi cărbune. La 4,1 m de zidul estic, în aceeaşi direcţie, întâlnim un zid perpendicular lat de 0,6 m lucrat din lespezi şi mortar care spre capătul estic al SIV/1 se termină într-un T delimitând astfel nişte încăperi cu hypocaust aparţinând astfel fazei prime de construcţii din zonă. Peste acest zid şi sistemul de hypocaust găsim un strat gros de cca. 0,6 m de umplutură şi pavajul superior aparţinător construcţiei delimitate de zidurile discutate anterior. Spre N de SIV/1 după un mortar de 1 m şi paralel cu SIV/1 am realizat o casetare a terenului pe trei rânduri şi pe întreaga lungime a secţiunii. Casetele au adâncimea de 4x4 m. În caseta C1 apare şi continuă spre N zidul din SIV/1 ceea ce înseamnă că avem de-a face cu un zid exterior al unei construcţii paralele cu principia. Aici în C1 imediat sub mortarul dintre SIV/1 şi C1 se conturează un contrafort, de la care pleacă un pavaj realizat din piatră în ansamblu fiind vorba de piatră de râu.
În caseta C3 găsim zidul paralel al construcţiei de 0,9 m lăţime pe care continuă un contrafort ce apare încă în SIV/1. Distanţa între cele două ziduri este de 10,6 m, iar prin forma şi sistemul de realizare credem că avem de a face cu un nou horreum. În interiorul dintre ziduri avem o podină masivă atât ca întindere cât şi ca grosime lucrată din pietriş şi mortar. Atât în profilul casetelor cât şi în suprafaţă apare o mare cantitate de arsură şi cărbune dar şi urme de la o serie de stâlpi care aparţineau unei faze anterioare de construcţie, faza de lemn. Lungimea acestui horeum pare să fie aprox. cea a laturii principiei, judecând după identificarea colţului construcţiei pe partea de SV. O altă secţiune trasată, SIV/2 este orientată N-S, de 30x3 m prin care s-a avut în vedere cuprinderea, încă într-o zonă a traseului zidului de incintă pe latura de N.
În dreptul m.5 la –0,4 m şi până la m.10 găsim urma drumului ce delimitează două mari construcţii şi anume la N de principia, drum ce a fost surprins şi în anul 2000 în S.
Tot în SIV/2 la S de drumul pomenit avem de a face cu un nivel de construcţii aparţinătoare fazei de lemn prezentă prin urme de stâlpi surprinşi în ambele profile ale secţiunii (E şi V) precum şi o podină din pământ ars şi arsură.
Între m.23-24,5 în suprafaţa SIV/2 apare o îngrămădire de piatră de formă curbă sugerând eventual parte a unui turn (?). După alţi patru metri, spre N, după valul de pământ, bine conturat, găsim zidul de incintă pe latura de N. Existenţa unui astfel de turn ar fi posibilă, având în vedere faptul că zidul de incintă al castrului, cel puţin pe laturile de N şi S, urmează forma terenului şi la întretăierea sau schimbarea traseului.
În caseta deschisă în colţul de NE la o adâncime de peste 2 m apare totuşi conturarea zidului de fundaţie atât a colţului de incintă cât şi a turnului de formă circulară. Conturarea traseului zidului aparţinător aşa cunoscutului turn de poartă se conturează la o adâncime de -1,8 m pe latura de N undeva în faţa principiei.
Materialul arheologic descoperit constă din fragmente ceramice, ţigle cu ştampilă, metal, o cantitate apreciabilă de zgură, monede de bronz şi argint.
Abstract other lang. During the campaign of 2004, the archaeological research from the Germisara Roman Military camp (castrum) was focused on the continuation of the diggings in order to delimit the corner tower of the military camp in the North-Eastern side as well as to uncover the supposed gate tower from the Northern side. At the same time, the extension of the digging, East of principia, was considered. [Adriana Pescaru]
Abstract   During the 2004 campaign, the archaeological researches at the Germisara Roman Military camp (castrum) was focused on the continuation of the excavations in order to delimit the corner tower of the military camp in the north-eastern side as well as to uncover the supposed gate tower in the north part. At the same time, the extension of the excavations, east of principia, was considered.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu