Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. 9 Mai, nr. 10 | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Medieval;
Modern
Periods
Roman Period;
Early Roman Period;
Late Roman Period;
Modern Age
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Urban settlement;
Military habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. 9 Mai, nr. 10
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciută Marius Mihai Site director Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.04
Report n luna noiembrie a anului 2005, ca urmare a solicitării din 25.11.2005, venită din partea DJCCPCN Alba, am primit documentaţia necesară pentru efectuarea descărcării de sarcină arheologică a unei parcele aflate în intravilanul oraşului Alba Iulia, strada 9 Mai (situată în zona Cartierului Cetate – Zona Stadion), în vederea construirii unor „locuinţe colective” (în fapt, 1 bloc de locuinţe familiale P + E + M), de către proprietarul SC Team Bau SRL Alba Iulia, proiectul vizând o suprafaţă de aprox. 250 m2 teren construibil, în baza certificatului de urbanism emis de primăria Municipiului Alba Iulia cu nr. 643/22.06 din 2005. Până la momentul debutului cercetărilor arheologice, terenul a fost ocupat, în proporţie de cca, 75 %, de construcţii diverse (case, spaţii anexe gospodăreşti, garaje şi alte tipuri de amenajări), demolate cu ocazia demarării lucrărilor la proiectatele blocuri de locuinţe.
Deoarece din arealul imediat învecinat şi înconjurător al zonei respective erau cunoscute datele legate de potenţialul arheologic, în apropiere fiind sesizate anterior structuri arheologice deosebit de bogate, preponderent din epoca romană, epocă în care în acest areal s-a aflat canabae-le din jurul castrului roman şi, probabil, o extensie a oraşului Apulum (Colonia Nova Apulensis) situaţia a necesitat efectuarea unei săpături de descărcare de sarcină arheologică (cercetări preventive). Lucrările s-au efectuat, în perioada 26.11–5.12.2005.
Zona supusă cercetării arheologice preventive se află în zona nordică a intravilanului oraşului, pe terasa II-a a Mureşului şi a Ampoiului (altitudine relativă: 240 m), cunoscută sub numele cartierul Cetate (zona Stadion). Pentru o localizare mai precisă precizăm faptul că punctul investigat de se află pe strada 9 Mai, nr, 10, la aprox. 60 m spre N de punctul „La Staicu” cercetat anterior(2004) de C.I. Popa unde a fost sesizată o necropolă gepidică, la 100 m. SE de Staţia de Salvare (cercetată anterior în anii `70-`90); la cca. 35 m spre V de intersecţia străzii 9 Mai cu str. Calea Moţilor, la cca. 60 m NE faţă de Biserica Sfinţii apostoli Petru şi Pavel din Cartierul Cetate.
Din punct de vedere topografic, în conformitate cu datele expertizei şi a măsurătorilor efectuate din punctul de staţie 100 (cu ajutorul aparatului THEO 020a în sistemul de proiecţie Stereo `70), parcela aflată în proprietate prezintă următoarele date: nr. topo (cadastral) 2914/4/1; Supraf. parcelă 9170 m2, C.F. nr. 3755, Sc = 282 m2, C.F. nr. 10709,
Terenul are o formă relativ dreptunghiulară cu laturile lungi orientate N-S, este relativ plană, fără denivelări evidente, având totuşi un unghi uşor al pantei, ce coboară dinspre V spre E, de cca. 10-150 cu dimensiunea construibilă de aprox. 250 m2. Ca vecini, menţionăm: la N Chircu Gheorghe; la S Strada 9 Mai, la E Miclea Ioana, iar la V, Popescu Vasile. Descărcarea de sarcină arheologică a vizat parcela distinctă cu dimensiunile de cca. 42 x 6 m, este orientată NE–SV, situată în zona vestică a arealului.
Conform informaţiilor deţinute la momentul debutului cercetărilor, se bănuia faptul că în areal există şanse să existe depuneri de interes arheologic aparţinând epocii romane (necropola, canabae), cel mai probabil structuri urbane specifice unei colonia1, dar şi extremitatea nordică a necropolei gepidice, cercetată în campania 2004 în imediata apropiere spre SE (B-dul Horea, „proprietatea Staicu” - Popa 2004).
Documentarea prealabilă s-a concretizat prin studiul Repertoriului arheologic al judeţului Alba, a studiilor şi articolelor publicate în diverse periodice, a rapoartelor realizate anterior în urma lucrărilor similare în arealul apropiat, dar şi prin deplasarea (cercetarea de teren) în vederea familiarizării cu arealul şi poziţiile descoperirilor anterioare, precizate de amintitul Repertoriu. Trebuie să menţionăm aici faptul că pe întreg arealul ocupat de locuinţe familiale şi construcţii edilitare de pe str. 9 Mai, au fost efectuate descărcări de sarcină arheologică şi supravegheri în anii 2003-2004, rezultatele lor dovedind existenţa unui strat de depuneri, rezultat în urma activităţilor antropice recente (din epoca modernă – sec. XIX-XX şi contemporană). Din informaţiile anterioare reieşea faptul că sterilul de culoare brună (loess-oid) apare destul de aproape de suprafaţă (la cca. 1–1,5 m), stratul pedologic este compus, în special, din umpluturi recente, iar pânza de apă freatică apare (conform investigaţiilor geologice) la o adâncime de cca. 2,60–3,50 m. Din informaţiile obţinute, a rezultat faptul că în momentul distrugerii locuinţelor dezafectate (anul-2005) au fost descoperite, odată cu săparea fundaţiilor dar şi a subsolurilor tehnice, materiale arheologice constând îndeosebi din cărămizi şi materiale de construcţie.
Deoarece, conform proiectului, urmează a fi construite locuinţe colective (1 corp), vom utiliza, convenţional, în conformitate cu nomenclatorul deja existent denumirea: Parcela A. La momentul deplasării la faţa locului (26.11.2005), pe Parcela A, aflată în atenţia descărcării de sarcină arheologică exista la momentul deplasării o locuinţă realizată din beton şi cărămidă, construită în sec. trecut, aflată în curs de demolare de către actualul proprietar. Operaţiunea de demolare a fost încheiată în data de 30.11.2005 (în decursul săpăturilor de descărcare arheologică), când s-a procedat, sub supraveghere la degajarea fundaţiilor. Această situaţie a fost cea care a determinat şi strategia de abordare a cercetării arheologice.
În analiza situaţiei arheologice din cuprinsul parcelei, am pornit de la următoarele premise:
- peste 70% din suprafaţa viitorului bloc de locuinţe ei a fost ocupată de casa demolată
- în latura de SV al parcelei a fost surprins un canal de beton, pentru aducţiunea apei, care afectează o bună parte (cca. 1/10) din perimetru.
- pe mai bine din 80% din suprafaţa casei dărâmate, a fost surprins subsolul tehnic (pivniţa), ce se adâncea cu peste 1,5 m în sterilul arheologic (adâncime totală de cca. 2,30 m).
- în extremitatea nord-vestică a vechii case a fost surprins un alt canal colector, care a aparţinut anexelor casei (coteţe de animale etc.) adâncit la peste 1 m.
- cercetarea sistematică s-a focalizat îndeosebi asupra zonei din extremitatea nord-vestică a parcelei, unde în ultimii ani s-a practicat legumicultura şi nu existau depuneri şi/sau amenajări contemporane sau moderne.
- zona cercetată prin săpătură s-a redus astfel la cca. 100 m2, doar aici existând şansa de a surprinde posibile depuneri arheologice nederanjate.
S-a procedat la o cercetare clasică, prin executarea de unităţi de control şi informare stratigrafică, în scopul cunoaşterii situaţiei arheologice. Au fost practicate diferite unităţi de cercetare (secţiuni şi suprafeţe):
SI/2005, o secţiune de control şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 7 x 2 m, orientată E-V, situată pe latura nord-estică a parcelei.
SII/2005, secţiune de control şi şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 12 x 2 m. orientată N-S, dispusă pe latura vestică a parcelei.
La îndepărtarea stratului vegetal (decopertare), s-au constatat materiale tegulare de provenienţă cert romană, fragmentare şi fără context, deranjate de lucrările agricole efectuate în această zonă. La adâncirea în următorul nivel, materialul tegular s-a înmulţit cantitativ, asociat fiind cu ceramică fragmentară şi materiale de construcţii de asemenea fragmentare, poziţia şi contextul lor dovedind o abandonare intenţionată a lor în această zonă. Aceeaşi situaţie a fost relevată şi de următoarele niveluri de săpare, însă pe măsură ce se adâncea nivelul semnalam o înmulţire a pietrişului şi nisipului. Nici un context sau complex nu a fost descoperit.
La adâncimea de cca. 0,80-1 m am oprit săparea, sterilul arheologic fiind evident.
În cea de a doua secţiune de control şi informare stratigrafică, în primele două niveluri de săpare a fost relevată aceeaşi succesiune stratigrafică, cu specificaţia că în capătul ei sudic a fost relevat un şanţ (groapă?) de epocă modernă, din care au fost relevate materiale din porţelan, sticlă, textile şi reziduri menajere.
La adâncimea de 0,50 m, în c. 4-5 s-a conturat o amenajare din lespezi din gresie, de culoare cenuşiu-verzuie, delimitate spre SV de o amenajare realizată din pietre de râu legate cu mortar. Am interpretat acest complex, de formă neregulată şi dimensiuni de cca. 1,5 x 2 m, ca fiind ruina unei locuinţe de epocă romană (având ca indicator ceramica fragmentară şi în cantităţi deosebit de mici), respectiv podeaua (L1/2005), amenajată şi o fundaţie a unui zid. Este de bănuit că este vorba de o locuinţă dezafectată şi chiar vandalizată (în scopul recuperării materialelor de construcţie).
La demontarea lespezilor, s-a constatat faptul că ele erau dispuse pe o amenajare de pietriş de mici dimensiuni. Succesiunile stratigrafice sesizate sunt identice cu cele din SI/2005. Sub această amenajare s-a conturat sterilul arheologic, sub forma pietrişului şi nisipului compactat.
Stratigrafia generală a perimetrului cercetat se prezintă astfel: considerând nivelul 0 ca fiind nivelul actual al străzii 9 Mai, unităţile de cercetare au fost practicate începând de la adâncimi de variază între 0,10 şi 0,05 m, reprezentând, în proporţie majoritară, depuneri moderne şi contemporane cu caracter edilitar. În unele locuri grosimea acestor depuneri depăşeşte 1,5 m, ele pătrunzând adânc în stratul steril arheologic, cu grosimi cuprinse între 0,5–1 m, aflat dedesubt, şi chiar distrugând, în unele părţi, nivelul de depuneri arheologice de epocă romană (arealul sudic al Parcelei, unde au fost surprinse planşeul şi pornirea de boltă a unui beci modern, aparţinând casei demolate):
-0,05 –0,20 m, strat de depunere naturală, bogat în humus, de culoare neagră-brună, lutos, consistent, lipsit de materiale sau urme de intervenţii antropice de natură arheologică;
-0,20 –0,40(2,50) m, strat în general nederanjat de lucrările moderne (agricole), de culoare neagră-cenuşie, ce conţine materiale arheologice de epocă romană (în special material tegular, material faunistic etc.), în amestec cu materiale de construcţie cu caracter menajer, dispus sub forma lentilelor (mortar, calcar şi gresie pisată);
-0,40 –0,70 m strat de culoare neagră-cărămizie, bogat în materiale arheologice;
-0,80 -1 m steril arheologic, compus din pietrişuri şi nisip compactat de culoare cenuşiu-gălbuie.
-1 m – steril arheologic de tip loessoid, nisipos-argilos
în încheiere, cu titlu de concluzii, avansăm şi anumite consideraţii de ordin istoric. Se cunoaşte faptul că în epoca antică arealul imediat apropiat al castrului roman (Legiunii a XIII-a Gemina) a fost ocupat de aşa numitele canabae, construcţii de locuit şi anexe meşteşugăreşti legate prin activităţile lor de existenţa castrului.
Din relatarea vecinilor, am aflat că la lucrările edilitare (de canalizare) din anii `80 ai sec. XX, pe strada Pavlov, aflată la cca. 50 m spre N de strada 9 Mai, au fost surprinse frecvente morminte de inhumaţie (medievale) aparţinând, cel mai probabil, necropolei de la Staţia de Salvare, ale cărei limite sudice se întind, în lumina acestor informaţii, mult spre S, însă fără să atingă strada 9. Mai. Depunerile arheologice descoperite, pledează dealtfel, prin caracterul lor, pentru interpretarea acestei zone ca fiind mai degrabă una de tampon, de protecţie, probabil şi cu rol de spaţiu de depuneri menajere, care făcea distincţie între aşezarea civilă şi necropolă. Totodată, cercetările de pe strada 9 Mai au relevat faptul că necropola gepidică, invocată anterior, nu se întinde până în această zonă, limitele ei fiind de cercetat înspre S sau spre V de locul cu semnalări de acest gen.
Rezultatele cercetării arheologice de salvare (preventive) din perimetrul proiectatelor locuinţe colective de către SC Team Bau SRL din Alba Iulia, str. 9 Mai, nr. 10, dovedesc faptul că zona se caracterizează prin depuneri arheologice, cele existente, relevate de investigaţiile sistematice efectuate, fiind cercetate şi recuperate, motiv pentru care, în vederea eliberării Avizului de Descărcare Arheologică, recomandam instituţiei abilitate (DCCPCN Alba), eliberarea certificatului de eliberare de sarcină arheologică, în vederea continuării demersurilor de construire, deoarece obiectivele de interes arheologic şi nivelul de locuire romană, nu sunt afectate de acest demers. Depunerile surprinse, deosebit de sărace, lipsite de contexte edilitare şi caracterizate îndeosebi prin caracter menajer, pledează pentru o astfel de eliberare parţială de sarcină arheologică.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes 1. RepAlba 1995, 29 sqq
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu